Pripravte sa spolu s deťmi na Vianoce!

Adventná príprava na slávenie Vianoc v kruhu rodiny

Tak ako každý rok so zmenou ročného obdobia, s príchodom dlhých tmavých večerov a zamrznutých rán, prichádza aj čas, keď sa opäť začíname viac zamýšľať nad predivným tajomstvom príchodu Božieho Syna na svet. Advent často prežívame ako bezprostrednú prípravu na Vianoce – v bežnej tradícii “narodeniny Ježiša”.

Teraz Vás však chceme pozvať k hlbšej perspektíve. Pozrieť sa na príchod Ježiša Krista očami prorokov a celého vyvoleného ľudu, ktorý dlho a túžobne očakával Mesiáša – splnenie Božích prísľubov – vykúpenie. Premýšľať nad vlastnými očakávaniami a pohľadmi na Mesiáša a na to, kým je, pre mňa osobne, prichádzajúce Dieťa. Veď v advente sa predsa nepripravujeme len na narodenie dieťaťa Ježiša, ale na vyvrcholenie dejín spásy – na príchod toho, ktorý prišiel, aby každý človek v každom čase, celé ľudstvo malo život v hojnosti.

Do takéhoto prežívania adventného obdobia pozývame aj Vaše deti. Už tie najmenšie (približne od troch rokov) dokážu s veľkou vážnosťou a zaujatím prijať najväčiu podstatu našej viery.

Pripravili sme pre vás niekoľko námetov a odporúčaní, na aké témy a akým spôsobom môžete s deťmi doma v advente pracovať.

Pre stiahnutie príručky, prosím vyplňte údaje nižšie a kliknite na tlačidlo „Stiahnuť príručku!“

Pre stiahnutie je potrebné mať vypnutý AdBlock. V príprade komplikácií so stiahnutím, prosím napíšte na komunikacia@katechezydp.sk.

Na akú tvár Boha deti odpovedajú?
Ako deťom predstaviť tvár nášho Boha?
Prečítajte si