Átriá na Slovensku

Verní princípom programu Katechéz Dobrého pastiera sa snažíme, aby všetky miesta fungovali ako skutočné átriá podľa 32 spájajúcich bodov KDP. Tam, kde ešte nespĺňame všetky podmienky, vedieme stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera.

Átriá na Slovensku

1. úroveň (pre deti 3 – 6 ročné)

Átriá
Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda Lucia Haverlíková
klubik.srdcepredeti@gmail.com
Redemptoristi, Puškinova 1, Bratislava Adriana Kružliaková
quakina@gmail.com
RC Mamy Margity Bratislava – Trnávka s. Júda Petrenčíková
zuzanajuda@gmail.com
Modra Veronika Trenčanová
trencanova.v@gmail.com
Bratislava – Podunajské Biskupice Róbert Láslo
atrium@beracha.sk
Átrium Chvála Šenkvice Simona Tarčáková
atriumchvala@gmail.com
Bratislava – Karlova Ves Zuzana Diničová
sedmokraskaobycajna4@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Spojená škola sv. Uršule Bratislava
org.zložka materská škola
len pre deti navštevujúce MŠ
MŠ sv.Filipa Neriho Bratislava – Lamač len pre deti navštevujúce MŠ
Marianka Vanda Mikulášová
wenite@gmail.com
Malé Rodinkovo Malinovo Lucia Mešková
pastorkozalesie@gmail.com
ACM Vinica, Bratislava – Rača Veronika Pobudová
kdp.atriumraca@gmail.com
MŠ Nepoškvrneného srdca Panny Márie Malacky len pre deti navštevujúce MŠ
MŠ sv. Vincenta de Paul Bratislava – Ružinov len pre deti navštevujúce MŠ
Svätý Jur Veronika Hrbatá
atriumdpsvjur@gmail.com
Átriá
Piešťany Vladimíra Moskalová
vladimira.moskalova@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava len pre deti navštevujúce MŠ
OZ Boyg-Gyotva Vlkanovo Darina Zdenka Morávkova
boyg14x2019@gmail.com
Oratórium Laura Trnava Sylvia Halušková
sylviahaluska@gmail.com
Hlohovec Danka Krivošíková
danka.krivosikova@yahoo.de
Átriá
Piaristi – Nitra Barbora Koprdová
bkoprdova@gmail.com
Trenčín Anna Betáková
kdptrencin@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Nitra – Orechov dvor sr. Anna Chrkavá
anna.chrkava@gmail.com
Detské Montessori centrum Nitra Eleonóra Opralová
norika.opralova@gmail.com
 Materská škola sv. Gabriela Nemšová Katarína Prnová
ondrusovakatarina@gmail.com
Átriá
Považská Bystrica – Rozkvet Jana Tomášková
zastupca@cmspb.sk
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica Malgorzata Kalinčíková
ka.m777@yahoo.pl
Žilina Hájik Ivana Vojtášová
ivana.vojtas@gmail.com
Žilina Solinky Darina Kubištelová
darina.chabronova@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
ZŠ s MŠ sv. Margity Púchov Tatiana Bednárová
tatiana.bednarova85@gmail.com
Nová Dubnica Petra Ovečková
petruska.o@gmail.com
KZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin len pre deti navštevujúce  MŠ
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom len pre deti navštevujúce  MŠ
Átriá
Sliač Jana Gamcová
atriumsliac@gmail.com
Dominikánsky konvent Zvolen Katarína Harazinová
kharazka@gmail.com
Banská Bystrica – mesto Magdaléna Gyulaiová
mgyulaiova@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Kriváň Katarína Straková
kstrakova1@gmail.com
Lutila Petra Kostolániová
pkostolaniova@gmail.com
Bojnice Martina Tinesová
martinagalova@gmail.com
Átriá
Átrium Dominik, Spišská Nová Ves Katarína Kalíkova
katka.kalikova@gmail.com
Átrium Terezka, kláštor sv. Terézie, Spišské Vlachy sr. Alojzína Sedláková
asedlakova5@gmail.com
Poprad Jana Vilhanová
janka.vilhan@gmail.com
RATOLESŤ – Komunitné centrum bl. Zdenky Liesek Beáta Stasová
bea.stas7@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Liptovský Mikuláš – Okoličné Katarína Hološová
katarinaholosova@gmail.com
Kláštor školských sestier sv. Františka Ružomberok Jana Loduhová
pastier@philothea.sk
Súkromná MŠ Alžbetka Spišská Nová Ves len pre deti navštevujúce danú MŠ
Átriá
Prešov Monika Daráková
kdppresov@gmail.com
RC Ovečka Košice Lucia Kuzmová
rcovecka.me@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Malý Šariš Jana Gajdošová
polyjan@gmail.com
Snina Iveta Haburajová
haburajovai@azet.sk
Prešov Ľubotice Lucia Dlugošová
oz.kredo@gmail.com
Átriá
Bardejov Sára Hrabčáková
dobrypastier.bj@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera

2. úroveň (pre deti 6 – 9 ročné)

Átriá
Bratislava – Podunajské Biskupice Róbert Láslo
atrium@beracha.sk
Spojená škola sv. Uršule Bratislava – ZŠ len pre deti navštevujúce ZŠ
Bratislava – Karlova Ves Katarína Gabajová
britta0206@gmail.com
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Chorvátsky Grob, časť Čierna Voda Lucia Haverlíková
klubik.srdcepredeti@gmail.com
Zálesie Lucia Mešková
pastorkozalesie@gmail.com
Redemptoristi, Puškinova 1, Bratislava Adriana Kružliaková
quakina@gmail.com
Marianka Vanda Mikulášová
wenite@gmail.com
ZŠ Citadela Bratislava len pre deti navštevujúce ZŠ
Átrium Chvála Šenkvice Simona Tarčáková
atriumchvala@gmail.com
Átriá
ZŠ s MŠ Angely Merici Trnava len pre deti navštevujúce ZŠ
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Oratórium Laura Trnava Sylvia Halušková
sylviahaluska@gmail.com
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Považská Bystrica – Rozkvet Zuzana Šadláková
sadlakovaz@gmail.com
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica len pre deti navštevujúce ZŠ
KZŠ s MŠ Antona Bernoláka Martin len pre deti navštevujúce ZŠ
Nová Dubnica Petra Ovečková
petruska.o@gmail.com
Žilina Hájik Ivana Vojtášová
ivana.vojtas@gmail.com
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia Dubnica nad Váhom len pre deti navštevujúce ZŠ
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Dominikánsky konvent Zvolen Katarína Harazinová
kharazka@gmail.com
Banská Bystrica – mesto Magdaléna Gyulaiová
mgyulaiova@gmail.com
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Liptovský Mikuláš – Okoličné Katarína Hološová
katarinaholosova@gmail.com
Kláštor školských sestier sv. Františka Ružomberok Jana Loduhová
pastier@philothea.sk
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Prešov Monika Daráková
kdppresov@gmail.com
Prešov Ľubotice Lucia Dlugošová
oz.kredo@gmail.com

3. úroveň (pre deti 9 – 12 ročné)

Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
Bratislava – Podunajské Biskupice Róbert Láslo
atrium@beracha.sk
Átriá
Stretnutia s deťmi inšpirované Katechézami Dobrého pastiera
ZŠ sv. Augustína Považská Bystrica len pre deti navštevujúce ZŠ

Mapa átrií