Katechézy Dobrého pastiera na Slovensku

Našou víziou je vytvoriť deťom možnosť stretnúť Ježiša ako Dobrého pastiera. Cieľom našej práce je prebudenie a podporenie náboženského potenciálu dieťaťa a vytvorenie priestoru pre jeho vzťah s Bohom prostredníctvom radostného a kontemplatívneho stretnutia s učením Ježiša Krista. Veríme, že takéto duchovné základy pomôžu deťom vyrásť v osobnosti s pevným ukotvením v Bohu.

Veríme, že Katechézy Dobrého pastiera ako spôsob, ktorý otvára deťom dvere k Bohu, má na Slovensku svoje miesto.

Občianske združenie Átrium Dobrého pastiera vzniklo s cieľom zastrešiť dielo Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku. Našou prioritnou službou je formácia a podpora miest, ktoré pomocou KDP otvárajú deťom dvere k Bohu, vydávanie publikácií k programu KDP a podpora rodín v ich snahe odovzdávať deťom vieru. Verní odkazu Sofie Cavalletti, Gianni Gobbi a Marie Montessori počúvame hlas Dobrého pastiera a snažíme sa podieľať na budovaní Božieho kráľovstva.

Tím OZ Átrium Dobrého pastiera

Na Slovensku evidujeme viac ako 50 miest pracujúcich s metódou Katechéz Dobrého pastiera.

Chcete sa stať súčasťou diela Katechéz Dobrého pastiera?

Pozývame Vás stať sa súčasťou nášho diela! Či sa radíte medzi rodičov alebo starých rodičov, ktorí hľadajú podnety pre duchovný rast svojich detí alebo vnúčat, či patríte medzi pedagógov, ktorí majú záujem integrovať Katechézy Dobrého Pastiera do svojej práce, alebo ste kňazom, katechétom, animátorom, pastoračným pracovníkom či záujemcom o Katechézy Dobrého pastiera, ste u nás vítaní!

  • Pridajte sa do rodiny našich podporovateľov ♥️
  • Staňte sa členmi Komunity Katechéz Dobrého pastiera.
    Do našej Komunity patria účastníci alebo absolventi certifikovanej formácie Katechéz Dobrého pastiera, ktorí prejavia záujem o členstvo. O možnosti zúčastniť sa certifikovaného formačného kurzu sa viac dozviete v sekcii Formácia.

Ak Vám horí srdce pre budovanie Božieho kráľovstva…

cez dielo Katechéz Dobrého pastiera a radi by ste sa pridali do nášho tímu, dajte nám o sebe vedieť. Radi medzi sebou privítame pár šikovných rúk.

História Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku

„Božie kráľovstvo je ako horčičné zrnko…” Tajomná Božia sila si vyberá to malinké a krehké a svojím pôsobením pretvára „najmenšie zo všetkých semien” na košatý strom, v ktorého korune hniezdia nebeské vtáky. Príbeh Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku sa prelína s príbehom tohto tajomného Božieho pôsobenia a s vanutím Ducha, ktorý vanie, „kedy chce a kam chce”.

Nikto vlastne presne nevie, kedy tento príbeh začal. Vieme, že tu boli jednotlivci, ktorí sa s týmto programom stretli v zahraničí a využívali jeho prvky pre svoju katechetickú prácu. Boli ako prvé semienka zasadené do pôdy.

Rast diela Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku prišiel v roku 2015, kedy sa v Ivanke pri Dunaji otvorilo Átrium pod vedením Katky Brezovej. Aj ona sa s Katechézami Dobrého pastiera stretla počas svojho štúdia na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Trumau. V jej átriu sa začala stretávať skupinka 10 detí. Netrvalo dlho a z jednej skupinky bolo 10 skupiniek, z 10 detí bolo 100 detí. Následne aj v spolupráci s českou organizáciou zastrešujúcou Katechézy Dobrého pastiera prebehlo na Slovensku niekoľko workshopov, ktoré oboznamovali záujemcov s týmto programom. Postupne tak začali na Slovensku vznikať miesta inšpirované Katechézami Dobrého pastiera a prvé átria.

V spoluprácii s Diecéznym katechetickým úradom v Bratislave v roku 2018 vzniklo občianske združenie Átrium Dobrého pastiera, ktorého cieľom je zastrešiť dielo Katechéz Dobrého pasteira na Slovensku.

V roku 2020 sa naše občianske združenie pridalo do rodiny Consiglia – Medzinárodnej rady Katechéz Dobrého pastiera, ktorá funguje ako medzinárodná platforma spájajúca krajiny a komunity, ktoré spolu prenikajú do tajomstva Boha cez program Katechéz Dobrého pastiera. Prijali sme tak medzinárodne schválené štandardy a s pomocou Consiglia postupne kráčame po ceste k vytvoreniu Slovenskej národnej asociácie Katechéz Dobrého pastiera.

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.