Tím OZ Átrium Dobrého pastiera

Občianske združenie Átrium Dobrého pastiera vzniklo v roku 2018 s cieľom zastrešiť metódu Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku a vytvoriť možnosť podpory a rastu pre viac ako 300 ľudí pracujúcich s Katechézami Dobrého pastiera na Slovensku.

Našou túžbou je predovšetkým počúvať hlas Dobrého pastiera a nechať sa ním viesť a odvádzať dobrú prácu na budovaní Božieho kráľovstva, rešpektujúc svoju individualitu a našu vlastnú životnú cestu i cestu viery.

Náš tím

V prípade, že nás potrebujete kontaktovať:

Lenka Bene

Výkonná riaditeľka
lenka@katechezydp.sk

Lucia Mešková

Darinka Kubištelová

Granty a projekty
granty@katechezydp.sk

Mária Rešutíková

Správa darcov
darcovia@katechezydp.sk

Hľadáme nové posily

Pri napĺňaní našej vízie nám vždy chýbajú šikovné ruky. Ak Vám horí srdce pre budovanie Božieho kráľovstva cez dielo Katechéz Dobrého pastiera a ste zbehlí v témach týkajúcich sa marketingu, grafiky, IT podpory, komunikačných zručností a projektového manažmentu, alebo aj iných, dajte nám o sebe vedieť.
Radi Vás medzi nami privítame!