Consiglio

Medzinárodná rada Katechéz Dobrého pastiera

Príbeh Consiglia – Medzinárodnej rady Katechéz Dobrého pastiera sa začal myšlienkou na budovanie a utužovanie vzťahov a jednoty diela Katechéz Dobrého pastiera (KDP).

Sofia Cavalletti, spoluzakladateľka Katechéz Dobrého pastiera, zvykla po stretnutiach s deťmi v átriu prebrať s prítomnými katechétkami aktuálne záležitosti a tiež čítala listy, ktoré dostávala od katechétov z celého sveta. V listoch sa delili o svoje skúsenosti alebo kládli otázky, ktoré sa na ich ceste sprevádzania detí vyskytli. V roku 1993 na taktomto stretnutí s Giannou Gobbi a ďalšími katechétkami prišla Sofia Cavalletti s myšlienkou na stretnutie ľudí zo všetkých krajín, v ktorých sa pracuje metódou Katechéz Dobrého pastiera. Prvé takéto ešte neformálne stretnutie sa uskutočnilo krátko nato. Bol to nádherný čas, plný priateľskej atmosféry a radosti. Po tejto skúsenosti sa Sofia so svojimi spolupracovníčkami rozhodla, že pre budovanie jednoty a priateľstva a pre zachovanie originality a podstaty tejto metódy katechéz, je dôležité vytvoriť oficiálnu medzinárodnú platformu, ktorá bude vyjadrovať jej jednotu na celom svete. Cieľom Consiglia podľa Sofie Cavalletti je byť znakom jednoty a spájať predstaviteľov národných asociácií z celého sveta v osobitnom priateľstve. Nie je to len komunita dospelých, ktorí spolu pracujú, ale aj dospelých a detí, ktorí spolu prenikajú do tajomstva Boha.

Na prvé zasadnutie Medzinárodnej rady Katechéz Dobrého pastiera – Consiglia v októbri 1996 prišlo 21 účastníkov zo 7 krajín. Spolu dopracovali a odsúhlasili Charakteristiku Katechéz Dobrého pastiera: 32 spájajúcich bodov, ktoré nadčasovo a zreteľne zadefinovali identitu Katechéz Dobrého pastiera, a ktorými sa riadi aj naša práca na Slovensku. 32 spájajúcich bodov KDP charakterizuje zásadné aspekty tejto metódy a definuje, čím sa odlišuje od iných foriem katechézy.

Medzinárodná rada sa do roku 2020 stretávala každé tri roky. Od roku 2020 prešli na online stretnutia, ktoré sa konajú niekoľkokrát do roka. Členmi Medzinárodnej rady sú dvaja zástupcovia národných asociácií z aktuálne šiestich krajín, ktoré spĺňajú podmienky na členstvo. Radu vedie Výkonný výbor, ktorý má 4 členov. Počas viac ako pätnástich rokov existencie Consiglia a desiatich rokov jeho fungovania bez Sofie Cavalletti (+2011) sa jeho členovia snažia reflektovať aktuálny rast a výzvy Katechéz Dobrého pastiera na celom svete a zároveň hľadať cesty, ako čo najvernejšie prinášať bohatstvo tejto metódy ďalej.

Katechézy Dobrého pastiera sú v súčasnosti rozšírené na všetkých kontinentoch sveta. Krajiny, ktoré sú v procese budovania národnej asociácie, sú ku Consigliu pridružené cez svojich formačných lídrov. Takto sme aj my na Slovensku prepojení s Consigliom cez nemeckú asociáciu v spolupráci s formačnou líderkou Deborah Presser-Velder a cez asociáciu v USA v spolupráci s formačnou líderkou Claudiou Margaritou Schmitt.

Medzinárodná rada Katechéz Dobrého pastiera – Consiglio sa v súčasnosti skladá zo šiestich národných asociácií:
Národné asociácie Zástupcovia
Taliansko Patrizia Cocchini Sandra Pollastri
Kolumbia Maria Teresa Lopez Amanda Jimenez
Austrália Anne Delsorte Mary Hare
Nemecko Deborah Presser-Velder Marta Guóth-Gumberger
Mexiko Maria Aurora Zorilla Avelina Muguerza
USA Mary Mirrione Karen Maxwell
Medzinárodnú radu Katechéz Dobrého pastiera vedie Výkonný výbor – Giunta, ktorý má štyroch členov.  V súčasnosti sú to:
Francesca Cocchini Taliansko
Nora Bonilla Kolumbia
Tere Loyo Mexiko
Rebekah Rojcewicz USA