Katechézy Dobrého pastiera 

Katechézy Dobrého Pastiera

Katechézy Dobrého pastiera sú uceleným programom katechéz pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Prebiehajú v starostlivo pripravenom prostredí zvanom átrium, v ktorom sa deti stretávajú raz týždenne.

Témy a materiál, ktoré sú deťom predstavované a postupne ich vovádzajú do tajomstiev viery, stoja na dvoch základných pilieroch: Biblia a liturgia a sú im predstavované s ohľadom na ich vývojové potreby. Program Katechéz Dobrého pastiera vychádza z metódy Márie Montessori.

“Kresťanské posolstvo v podstate spočíva v poslaní oznámiť ľuďom, že „Boh je láska“.

– Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta, str. 17

Charakteriska Katechéz Dobrého pastiera – 32 spájajúcich bodov

Aké sú základné body, ktoré odlišujú Katechézy Dobrého pastiera od iných foriem vovádzania do viery? Čo robí z týchto katechéz „Katechézy Dobrého pastiera“?

Týchto 32 bodov charakterizuje  základné aspekty Katechéz Dobrého pastiera, ako postupne vznikali počas viac ako päťdesiatročnej práce s deťmi v rozličných krajinách, kultúrach a socio-ekonomických podmienkach. Jasne formulujú piliere, ktoré sú základom tejto práce a sú zároveň pozvaním ísť hlbšie v reflexii.

ConsiglioMedzinárodná rada Katechéz Dobrého pastiera

S cieľom budovania jednoty a priateľstva, zachovania originality a podstaty metódy Katechéz Dobréhp pastiera vznikla oficiálna medzinárodná platforma – Medzinárodná rada Katechéz Dobrého pastiera, tiež známa ako Consiglio.

Sofia Cavalletti, spoluzakladateľka Katechéz Dobrého pastiera hovorí, že cieľom Consiglia bolo aj je byť znakom jednoty a spájať predstaviteľov národných asociácií z celého sveta v osobitnom priateľstve. Nie je to len komunita dospelých, ktorí spolu pracujú, ale aj dospelých a detí, ktorí spolu prenikajú do tajomstva Boha.

Katechézy Dobrého Pastiera na Slovensku

Našou víziou je vytvoriť deťom možnosť stretnúť Ježiša ako Dobrého pastiera. Veríme, že Katechézy Dobrého pastiera, ako spôsob, ktorý otvára deťom dvere k Bohu má na Slovensku svoje miesto.

Občianske združenie Átrium Dobrého pastiera vzniklo s cieľom zastrešiť dielo Katechéz Dobrého pastiera na Slovensku. Našou prioritnou službou je formácia a podpora miest, ktoré pomocou Katechéz Dobrého Pastiera otvárajú deťom dvere k Bohu, vydávanie publikácií k nášmu programu a podpora rodín v ich snahe odovzávať deťom vieru. Verní odkazu Sofie Cavalletti, Gianni Gobbi a Marie Montessori počúvame hlas Dobrého pastiera a snažíme sa podieľať na budovaní Božieho kráľovstva.

Na Slovensku evidujeme viac ako 50 miest pracujúcich s konceptom Katechéz Dobrého pastiera.

Mediálne výstupy

Posledné mediálne výstupy:

Rádio Lumen

ÚV hovor
21.10.2022

Rádio Mária

Radosť z viery 13.10.2022

Denník Postoj

Voviesť deti do rozhovoru s Bohom – 3.9.2020