Duchovný rast

Duchovný rast

Biblické trio

Biblické trio ponúka možnosť prehĺbenia sa v biblických textoch, ktoré pravidelne čítame a meditujeme s deťmi v átriu.  Ide o 7 stretnutí vo vopred dohodnutej a stálej trojici a každé stretnutie sa venuje jednému vopred danému úryvku zo Sv. Písma.

V triu sú si všetci rovnocenní, každý je pozvaný ísť do takej osobnej hĺbky zdieľania sa, aká mu je príjemná, blízka a osožná.

Ponúkame dve formy:

  • s mesačnou periodicitou (7 stretnutí od októbra do apríla/mája)
  • s týždennou periodicitou – pred Vianocami (5 stretnutí) a pred Veľkou nocou (6 stretnutí).

Pred stretnutím potrebujete individuálny čas na prípravu – čítanie úryvku zo Sv. Písma a stručné poznamenanie si vlastných myšlienok a odpovedí na dané otázky – o nich sa potom zdieľate v triu.

Stretnutie trvá vždy 60 minút, stretáte sa raz mesačne online alebo osobne (podľa preferencie) a štruktúra stretnutia je pevne daná tak, že vytvára priestor na modlitbu aj zdieľanie nad vopred danými otázkami, dáva rovnaký časový priestor na vyjadrenie každému a učí nás hovoriť podstatu (lebo máme vyhradený čas), aktívne počúvať a oceňovať to, čo nás oslovilo v zdieľaní iných.

K triu potrebujete: zošit, pero a Sv. písmo.

Do biblického tria s mesačnou periodicitou sa prihláste cez krátku prihlášku.
Prihlásenie sa do predvianočného a predveľkonočného tria bude prebiehať samostatne v novembri a v januári.

Nie je nutné, aby ste mali trojicu, radi vás s niekým spojíme. Tento typ formácie je určený všetkým, dokonca si môžete prizvať aj priateľov ľudí zapojených do diela KDP.
Pred začatím programu je nutné zúčastniť sa úvodného spoločného stretnutia (90 min), kde bude predstavená metóda biblického tria a krátko si ju každý vyskúša vo svojej trojici.

Duchovná obnova

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť možnosť stretnutia na duchovnej obnove pripravenej pre našu KDP komunitu. Pripravili sme pre vás dve možnosti:

1. Duchovná obnova v benediktínskom kláštore v Sampore
Termín: 19. 10. – 22. 10. 2023
Téma: “Dôstojnosť človeka a rešpektujúca komunikácia”
Sprievodcovia: Jan Peter Madár a Hana Pernická.

2. Duchovná obnova v Liptovskom Mikuláši – Okoličnom v Komunite Blahoslavenstiev
Termín: 18. 1. – 21. 1. 2024
Téma: “Môj život impregnovaný vierou”
Spievodca: sr. Dária Miezgová.

Program začína vo štvrtok o 17:30 a končí v nedeľu o 13.00.

Na oboch duchovných obnovách sa bude striedať čas prednášok, meditácie a ticha (počas celej duchovnej obnovy odporúčame silencium). Bude priestor na eucharistickú adoráciu a aj možnosť spovede a duchovných rozhovorov.

Príspevok za stravu a ubytovanie počas celej duchovnej obnovy bude 50 eur (ak by príspevok bol pre niekoho prekážkou v účasti, ozvite sa prosím mne alebo Lenke Bene).

Teší nás, že sa nám podarilo cez projekt získať podporu od Americkej biskupskej konferencie, preto je príspevok na stravu, ubytovanie a sprevádzanie obnovou symbolický. Príspevok sa bude platiť na účet občianskeho združenia Átrium Dobrého pastiera s účelom platby DAR. Detailné informácie o duchovnej obnove a informácie o platbe vám pošleme najneskôr 2 týždne pred jej konaním.

Ak máte záujem prihlásiť sa, prosím, napíšte e-mail na darinka.kubistelova@katechezydp.sk

Ak sa niekto chce zúčastniť obidvoch obnov, na druhú ho budeme evidovať ako náhradníka, aby každý kto má záujem, mal možnosť zúčastniť sa aspoň jednej.

Modlitbová sieť

V KDP komunite sa už niekoľko rokov viacerí modlíme za seba navzájom v modlitbovej sieti.

Každý mesiac dostane každý modlitebník jednu osobu (vždy inú) a aj jej úmysel a modlí sa celý mesiac za ňu. Takto vytvárame sieť, kde sa za každého jednotlivca modlí iný jednotlivec.

Ak sa chcete do modlitebnej siete zapojiť, stačí, keď napíšete e-mail na info@katechezydp.sk.

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“ 1Pt 4,10

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.