Odborná formácia

Odborná formácia pre členov Komunity Katechéz Dobrého pastiera

Formačné skupinky

Ide o 5 online formačných stretnutí v skupinkách

Čas trvania jedného stretnutia je 100-120 minút. V jednej skupinke je miesto pre 10 účastníkov.

Obsah stretnutí je zameraný na tématické okruhy prezentácií. Vyžaduje sa štúdium metodických listov a publikácií Katechéz Dobrého Pastiera.

Počas vopred naplánovaných stretnutí sa spoločne študujú vopred pripravené otázky z kapitol z publikácií Katechéz Dobrého Pastiera a iných doplnkových textov, vopred určené metodické listy ku katechézam z certifikovaných kurzov. Taktiež je vyhradený priestor na praktické otázky, zdieľanie sa a spoločnú modlitbu. Pre účasť v skupinke je nutná osobná domáca príprava a aktívna účasť počas stretnutia.

Každý účastník sa prihlásením zaväzuje, že sa doma vopred pripraví, počas stretnutia bude mať zapnutú kameru a bude sa aktívne zapájať do zdieľania z prečítanej odbornej literatúry. Každý bude mať vyhradený čas a priestor na svoje zdieľanie na otázky:

Čo sa mňa osobne z prečítaného najviac dotklo?
Čo mi prečítané hovorí do mojej práce s deťmi?
Čo chcem uviesť do praxe a čo som už skúsil/a v praxi a aký to malo výsledok?

Na každom stretnutí bude tiež zdieľanie o metodických listoch a kresťanskom posolstve vybraných prezentácií.

 • 1. úroveň
  Témy pre jednotlivé stretnutia: Sv. omša, Vtelenie, Podobenstvá, Paschálne tajomstvo, Krst
  Povinná literatúra: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov a Katechizmus katolíckej Cirkvi

 

 • 2. úroveň
  Témy pre jednotlivé stretnutia: Kto je dieťa 6 – 9?, Dejiny Božieho kráľovstva a Biblia, Vtelenie, Podobenstvá, Paschálne tajomstvo
  Povinná literatúra: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6 – 12 rokov, vybrané kapitoly z kníh Dejiny Božieho kráľovstva 1. a 2. diel a Katechizmus katolíckej Cirkvi

1. úroveň

 • stretnutia s Katkou Prnovou stredy 17:00 – 19:00
  (11.10., 22.11., 31.1., 6.3., 10.4.)
 • stretnutia s Alžbetkou Sojakovou štvrtky 8:30 – 10:30
  (12.10., 23.11., 8.2., 14.3., 11.4.)
 • stretnutia s Lenkou Bene soboty 17:30 – 19:30
  (14.10., 25.11., 27.1., 9.3., 13.4.)

2. úroveň

 • stretnutia s Lenkou Bene štvrtky 17:00 – 19:00
  (28.9., 26.10., 23.11., 1.2., 7.3.)
 • stretnutia s Alžbetkou Sojakovou piatky 8:30 – 10:30
  (29.9., 27.10., 24.11., 26.1., 8.3.)

Formačné stretnutia sú určené všetkým, ktorí majú absolvovanú aspoň 1. časť certifikovaného kurzu príslušnej úrovne a je možné si vybrať z nasledovných možností:

 • 1. úroveň
 • 2. úroveň

Ak vám táto forma formácie prináša niečo dobré, budeme vďační za vašu finančnú podporu našej práce a námahy.
Číslo účtu OZ: SK4009000000005152827560

Formačné trio

Formačné triá sú výborným nástrojom na prehĺbenie sa vo vybraných témach Katechéz Dobrého Pastiera, osvojovanie si montessori prístupu k dieťaťu a objavovanie láskavej Božiej tváre tak, ako ju objavujeme s deťmi.

Formačné triá prebiehajú v dôvernej atmosfére troch ľudí podľa stanovenej štruktúry. Stretnutia môžu prebiehať osobne alebo online.

V školskom roku 2023/24 ponúkame dva varianty:

 • pre tých, ktorí budú vo formačnom triu prvý rok,
 • pre tých, ktorí budú vo formačnom triu druhý rok.

Oba varianty predpokladajú 4 stretnutia, témy stretnutí sa však rôznia.

Prihlasovanie je otvorené pre všetkých záujemcov. Nie je podmienkou byť absolventom alebo účastníkom certifikovaného kurzu.

Stretnutie má svoju pevnú štruktúru, je postavené na rešpekte ostatných, na aktívnom počúvaní a úprimnom oceňovaní.

 • Štyri stretnutia počas šk. roka v trojici na 90 minút.
 • Trojica sa môže stretávať aj online.
 • Počas 2 mesiacov si prečítate vybrané časti zo základných textov Katechéz Dobrého pastiera.
 • Následne sa o prečítanom na stretnutí zdieľate, počúvate ostatných dvoch, pričom dostávate a dávate pozitívnu spätnú väzbu.

Duch Svätý k nám často hovorí ústami iných a vďaka blízkemu spoločenstvu v trojici objavujeme, čo sme doteraz vôbec nevnímali.

1. rok:

 • Boh – dieťa – dospelý,
 • Modlitba,
 • Sloboda a morálna formácia,
 • Krst.

2. rok:

 • Potreby dieťaťa,
 • Eucharistia,
 • Dejiny Božieho kráľovstva,
 • Práca dospelého a práca dieťaťa.

Prihlásiť sa môžete vyplnením krátkeho formulára.

Nie je nevyhnutné, aby ste mali trojicu, radi vás s niekým spojíme.

Pred začatím programu je nutné zúčastniť sa úvodného spoločného stretnutia (90 min), kde bude predstavená metóda formačného tria a krátko si ju každý vyskúša vo svojej trojici.

Ak vám táto forma formácie prináša niečo dobré, budeme vďační za vašu finančnú podporu našej práce a námahy.
Číslo účtu OZ: SK4009000000005152827560