Webináre

Záznamy z webinárov

I. webinár: Manažment átria, financie a ich spravovanie a získavanie, tím a spolupráca v ňom, komunikácia a spolupráca s farnosťou/Cirkvou (24.8.2023)

II. webinár: Prvé stretnutie s deťmi v átriu, komunikácia a spolupráca s rodičmi na začiatku a počas celého roka (31.8.2023)

III. webinár: Praktický život v átriu a jeho význam, hra na ticho, chôdza po línii, lekcie ladnosti a zdvorilosti (7.9.2023)

Webináre vedie Hana Pernická, montessori metodička a vedúca učiteľka v montessori MŠ v Montessori Ostrava. Už viac rokov sprevádza deti v montessori prostredí, má ukončený diplomovaný národný Montessori kurz v ČR a medzinárodne certifikovaný diplomovaný AMI Montessori kurz pre vek 3 – 6 rokov. Venuje sa aj Katechézam Dobrého pastiera a zatiaľ absolvovala 1. časť certifikovaného kurzu pre 1. úroveň.

Obsahom webinára boli všetky slávenia, ktoré v átriu s deťmi máme počas celého liturgického roka.
Konkrétne: Biblie, výmeny obrusov v modlitebnom kútiku, slávenie Vianoc, slávnosť svetla, slávnosť Zoslania Ducha Svätého.

Hovorili sme o význame slávení v átriu, o tom ako sa na ne pripraviť, ako na ne pripraviť deti a ako ich môžeme realizovať tak, aby naplnili potreby detí, ktoré sprevádzame. Dotkli sme sa aj inšpirácie pre domáce slávenia a odporúčaní, ktoré môžete dať rodičom vašich átriovských detí.

Záznam z webináru Slávenia v átriu: