Dejiny Božieho kráľovstva – Od stvorenia po parúziu

Sofia Cavalletti nie je čitateľom zaoberajúcim sa náboženskou výchovou detí neznáma. Po vydaní jej základných publikácií venujúcich sa náboženskému potenciálu dieťaťa vo veku 3 až 6 rokov a 6 až 12 rokov, ponúkame čitateľovi preklad “Dejín Božieho kráľovstva”. V ich dvoch dieloch autorka sústreďuje pozornosť na jednotu Biblie a liturgie. V prvom diele s podnadpisom “Od stvorenia po parúziu” ponúka vybrané kľúčové texty z Biblie, ktorými nasleduje „zlatú niť“ dejín spásy od momentu stvorenia až po ich zavŕšenie v druhom príchode Krista – parúzii. Dielo patrí medzi základné študijné materiály všetkých, ktorí pracujú s deťmi v katechetickom programe Katechéz Dobrého pastiera, no bude určite veľkým obohatením aj pre čitateľov, ktorí sa zaujímajú o biblické základy kresťanstva.

Cena:

15,00 

Hmotnosť: 0,5 kg