Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6-12 rokov

Prinášame pokračovanie diela Náboženský potenciál dieťaťa od Sofie Cavalletti.
Autorka na základe svojich dlhoročných skúseností s prácou s deťmi z rôznych kultúr a prostredí popisuje náboženské potreby starších detí (6 – 12 rokov). Čitateľom ponúka ucelený koncept Katechéz Dobrého pastiera, ktorý pomáha deťom hlbšie prežívať osobný vzťah s Bohom. Tento program je postavený na dvoch základných pilieroch Svätom písme a liturgii, s ktorými sa deti zoznamujú už v mladšom veku. Staršie deti sa viac venujú téme zmluvy medzi Bohom a človekom a objavujú jej časovú dimenziu: sú to celé dejiny, od stvorenia po parúziu. Uvedomenie si, že každý človek je pozvaný do zmluvného vzťahu s Bohom, spontánne vedie deti k pocitu morálnej zodpovednosti a angažovanosti voči celému stvorenstvu. Toto dielo je výbornou pomôckou pre všetkých, ktorí pracujú s deťmi vo veku 6 až 12 rokov a hľadajú spôsoby, ako porozumieť ich potrebám, zvlášť v náboženskej oblasti

Cena:

15,00 

Rozmery: 15 × 3 × 21 cm
Hmotnosť: 0,5 kg