Registrácia pre záujemcov
o členstvo v Komunite Katechéz Dobrého pastiera

Staňte sa členom Komunity Katechéz Dobrého pastiera!

Vďaka členstvu v Komunite Katechéz Dobrého pastiera budete mať prístup do členskej zóny, kde sa nachádza manuál materiálov a internetový obchod s katechetickými pomôckami. V prípade záujmu o viac informácií o členstve nás neváhajte kontaktovať na registracia@katechezydp.sk.

Podmienky schválenia žiadosti o členstvo v Komunite Katechéz Dobrého pastiera:

 • Účasť alebo absolvovanie certifikovaného formačného kurzu.
 • Uhradenie ročného členského poplatku.

Členstvo v Komunite Katechéz Dobrého pastiera je neprenosné.

Členský poplatok

 • Individuálne členské
  Ročný členský poplatok je 30€ a je platný od septembra do konca augusta pre jedného človeka.
 • Skupinové členské (2+1 zdarma)
  Je možné si vybrať zvýhodnený poplatok pre tím v átriu v podobe 3 prístupov za 60€ ročne – od septembra do konca augusta.

Členský poplatok je potrebné uhradiť vždy k začiatku školského roku.

Ako postupovať pri registrácii?

 1. Záujemca o individuálne členstvo vyplní registračný formulár a pri výbere Členského označí možnosť Individuálne členské.
 2. Po vyplnení všetkých potrebných políčok vo formulárii je potrebné formulár odoslať stlačením tlačidla Zaregistrovať sa.
 3. Na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulárii príde potvrdzovacia správa o úspešnom odoslaní formulára. Na túto e-mailovú adresu budeme aj následne posielať informácie k schváleniu členstva. Ak by ste takýto e-mail neobdržali, prosím, skontrolujte SPAM alebo Kôš.
 4. Po preverení, či záujemca spĺňa podmienky členstva, prídu na e-mailovú adresu záujemcovi informácie k úhrade členského poplatku.
 5. Po úhrade členského a jeho pripísaní na účet občianskeho združenia príde e-mail s informáciou, že členstvo bolo schválené a je možné sa prihlásiť do členskej zóny.
 6. Následne sa môžete prihlásiť do svojho konta či už cez tlačidlo Prihlásiť v pravom hornom rohu stránky alebo cez kliknutie na Členskú zónu. Prihlasovacie údaje sú neprenosné, preto prosíme, aby ste ich s nikým nezdieľali.

Na skupinové členské 2+1 zdarma majú nárok iba spolupracovníci z jedného átria.

 1. Vedúci átria alebo osoba, ktorá bude registráciu vybavovať, zozbiera od skupiny všetky informácie potrebné k registrácii. Predovšetkým:
  • mená a priezviská,
  • e-mailové adresy a telefónne čísla,
  • poštové adresy,
  • informácie o tom, ktoré kurzy absolvovali.
 2. Vyplní registračný formulár a pri výbere Členského označí možnosť 2+1 zdarma.
 3. Po označení možnosti 2+1 zdarma sa ukážu nové polia v registračnom formulárii, ktoré vyžadujú informácie o zvyšných 2 ľuďom: Údaje k registrácii druhého člena a Údaje k registrácii tretieho člena.
 4. Po vyplnení všetkých potrebných políčok vo formulárii k všetkým trom záujemcom je potrebné formulár odslať stačením stačidla Zaregistrovať sa.
 5. Na e-mailovú adresu uvedenú pri hlavnom Záujemcovi o členstvo 1 príde potvrdzovacia správa o úspešnom odoslaní registračného formulára. Na túto e-mailovú adresu budeme aj následne posielať informácie k schváleniu členstva. Ak by ste takýto e-mail neobdržali, prosím, skontrolujte SPAM alebo Kôš.
 6. Po preverení, či všetci traja záujemcovia spĺňajú podmienky členstva, prídu na e-mailovú adresu Záujemcovi o členstvo 1 informácie k úhrade členského poplatku (60€).
 7. Po úhrade členského a jeho pripísaní na účet občianskeho združenia príde Záujemcovi o členstvo 1 e-mail s informáciou, že členstvo bolo schválené a je možné sa prihlásiť do členskej zóny.
 8. Záujemcovi o členstvo 2 a 3 príde e-mail s informáciou, že im na našej stránke bolo vytvorené konto. V e-maili sa bude nachádzať link, cez ktorý si zvolia heslo. Prosím, kliknite na link a vytvorte si heslo, ktoré budete používať na prihlásenie sa do Členskej zóny. Každý z troch záujemcov teda bude mať vlastné prihlasovacie údaje do Členskej zóny.
 9. Následne sa môžete prihlásiť do svojho konta či už cez tlačidlo Prihlásiť v pravom hornom rohu stránky alebo prostredníctvom tlačidla Členská zóna pomocou svojho prihlasovacieho mena a hesla. Prihlasovacie údaje sú neprenosné, preto prosíme, aby ste ich s nikým nezdieľali.

V prípade otázok alebo nejasnotí nás, prosím, kontaktujte na registracia@katechezydp.sk.

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.