Často kladené otázky

Slovo átrium znamená „predsieň pred vstupom do chrámu”, no pre nás je to pomenovaním špeciálne zariadeného priestoru, kde prebiehajú KDP. Je to miesto ticha, modlitby, spoznávania svojej viery a hlavne budovania vzťahu s Ježišom cez sústredenú prácu so špeciálne pripraveným katechetickým materiálom.

Prvé átrium otvorili Sofia Cavalletti a Gianna Gobii v roku 1954 v Ríme. Viac o histórii KDP

Átrium v Ríme navštívil pápež Ján Pavol II, ktorý mu dal svoje požehnanie. Tento program zaradili do svojej formácie aj sestry Matky Terezy (misionárky lásky) ktoré otvárajú átriá pre chudobné deti na celom svete, napríklad aj v Bratislave. Viacerým publikáciám od autoriek programu KDP bol udelený imprimatur talianskych biskupov. Tento program podporuje aj Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy ako aj katechetický úrad Spišskej diecézy.

Program KDP si vyžaduje pripravené prostredie – átrium v ktorom majú deti slobodný prístup k materiálom, čo bežné školy neposkytujú. Kým školská hodina trvá 45 min., stretnutie v átriu by malo trvať min. 90 minút, aby mali deti čas zahĺbiť sa do činnosti. Avšak prvky KDP sa dajú integrovať do školského vyučovania. Katolícke školy by si tiež mohli vytvoriť školské átrium, v ktorom by sa realizovalo vyučovanie náboženstva, tak ako to funguje aj na niektorých zahraničných katolíckych školách.

Áno, prvky z KDP môžete určite využiť aj v domácom prostredí. Je dôležité, aby deti rozlíšili katechetický materiál od bežných hračiek, preto Vám odporúčame mať katechetický materiál uložený na iných poličkách ako sú hračky.

Program KDP stojí na 2 pilieroch: Biblia a liturgia. Biblické katechézy môžu byť využité aj v iných kresťanských spoločenstvách. Katechézy o liturgii svätej omši sú vypracované pre slávenie svätej omše v Katolíckej cirkvi. Avšak princípy KDP sa dajú aplikovať aj pre iné kresťanské denominácie.

V zahraničí áno. Na Slovensku zatiaľ funguje jedno také átrium a nachádza sa v Bratsilavskej eparchii. Viac sa dozviete v sekcii „Átriá na Slovensku“.

Pre prácu s programom je nevyhnutné absolvovať Medzinárodný certifikovaný kurz organizovaný Medzinárodou asociáciou Katechéz Dobŕeho pastiera, na ktorom majú dospelí možnosť pochopiť metódu katechéz a obohatiť sa tak v oblasti Biblie, liturgie, teológie ako aj v pedagogike raného detstva. Kurz pomáha dospelému objaviť, aku tvár Boha dieťa potrebuje, aby mohlo vstúpiť do vzťahu s Ním. Aktuálne kurzy na Slovensku môžete sledovať v sekcii KURZY. Taktiež je dôležitá spolupráca s miestnou farnosťou. Na založenie átria sú dôležité priestory, financie na nákup katechetického materiálu, vlastnoručná výroba a príprava materiálu a prostredia, vzájomná spolupráca s ostatnými členmi farnosti a osobná príprava a formácia. Ak ste absolvovali Medzinárodný certifikovaný kurz a chystáte sa založiť átrium, napíšte nám na info@katechezydp.sk, chceme o Vás vedieť a pomáhať Vám.

Záleží to od viacerých faktorov, napríklad či si kupujete nábytok, alebo máte vlastný (poličky, detské stoly, stoličky). Materiál do átria sa vyrába vlastnoručne, avšak časť materiálu, ktorú nie je možné vlastnoručne vyrobiť, si je možné zakúpiť v e-shope. Náš hrubý odhad je, že s nábytkom by zariadenie átria mohlo stáť okolo 700 eur, bez nábytku okolo 300-400 eur.

Sofia Cavalletti (jedna zo zakladateliek KDP) si želala, aby si katechétky vyrábali materiál do átria samé. Vlastná výroba materiálu nás vedie ku zastaveniu sa, sústredenosti, integrácii rúk a mysle. Tak ako u detí, aj pre nás sa práca stáva modlitbou. Materiál do átria sa vyrába vlastnoručne, avšak časť materiálu, ktorú nie je možné vlastnoručne vyrobiť, si je možné zakúpiť v e-shope.

Záleží to od konkrétneho átria. Zariadiť átrium si vyžaduje pomerne veľkú finančnú investíciu, desiatky hodín práce, neustále vzdelávanie sa a pripravovanie sa na katechézy. Každé átrium funguje autonómne a nastavuje si vlastný systém financovania. Niektoré átriá fungujú na dobrovoľných príspevkoch, v iných sa cena pohybuje od 3 – 6 eur za stretnutie.

Program KDP je vypracovaný pre vek 3 – 12 rokov a realizuje sa vo vekovo zmiešaných skupinách: 3 – 6, 6 – 9, 9 – 12. V súčasnosti sa však v zahraničí skúša využitie KDP aj pre deti mladšie ako 3 roky a v niektorých farnostiach sa využívajú prvky KDP pri príprave na sviatosť birmovania alebo ako súčasť katechumenátnej prípravy.

Program KDP je rozšírený na celom svete. Na poslednom stretnutí Medzinárodnej rady KDP (International Counsil CGS, Consiglio) zaznamenali 65 krajín, v ktorých sa realizuje program KDP.
Zahraničné stránky:
www.katechezedobrehopastyre.cz
www.sites.google.com/site/catechesibuonpastore
www.cgsusa.org
www.cgsuk.org
www.cgsaust.org.au
www.katechesedesgutenhirten.de
www.katechezadobregopasterza.pl