Certifikovaný kurz Katechéz Dobrého pastiera pre prvú úroveň (3-6 rokov)

Certifikovaný kurz pre každú úroveň podľa pravidiel Medzinárodnej rady KDP (Consiglia) trvá 120 hodín a štandardne býva rozdelený do dvoch častí – dvoch týždňov s približne ročným odstupom.

Počas kurzu sa striedajú teoretické bloky venované montessori metóde, jednotlivým témam Katechéz Dobrého pastiera a ich vieroučnému kontextu s prezentáciami konkrétnych katechéz, časom pre písanie metodických listov a výrobu materiálu. Na kurze sa pracuje aj s dielami zakladateliek Katechéz Dobrého pastiera, ktoré si v slovenčine môžete objednať v našom internetovnom obchode alebo zakúpiť priamo na kurze.

Pokiaľ sa prihlasujete na kurz s cieľom otvoriť si nové átrium, je potrebné, aby ste rešpektovali nasledovné pravidlá:

  • Keďže systematická práca v átriu si vyžaduje tím (čas, podporu, vzdelanie, duchovný život), podmienkou pre založenie nového átria je, aby sa kurzu zúčastnili aspoň dvaja ľudia, ktorí budú spolu viesť átrium a k tomu mali minimálne jedného ďalšieho človeka, ktorý bude pomáhať s materiálom a priestorom (nemusí byť na kurze).
  • Počas roka medzi prvou a druhou časťou certifikovaného kurzu odporúčame neotvárať nové átrium, ale ak je to možné, chodiť asistovať do existujúceho (po dohode s OZ Átrium Dobrého pastiera).
  • Pri otvorení nového átria je potrebné počítať s dohodnutým počtom hodín pozorovania v už existujúcom átriu a montessori škôlke a škole a ďalšou dobrovoľnou formáciou, ktorú zabezpečuje OZ Átrium Dobrého pastiera prevažne online formou počas približne prvých troch rokov fungovania nového átria.

Prvá časť certifikovaného kurzu pre 1. úroveň (3-6 rokov) sa uskutoční v dvoch formátoch:

 -víkendový formát:27.5.-29.5. a 3.6.-5.6.2022 v Bratislave (Centrum Salvator)
 -týždňový formát: 27.6. – 2.7.2022 v Piešťanoch (Exercičný dom -jezuiti)

Druhú časť plánujeme na leto v roku 2023.

Prihlásenie je na celý certifikovaný kurz, ktorý sa teda začne v máji/júny 2022 a podľa plánu by sa mal ukončiť v lete 2023, odovzdávaním medzinárodného certifikátu o absolvovaní kurzu.

Cena jednej časti certifikovaného kurzu: 200 €

Ak by mali byť financie jediná prekážka Vašej účasti na kurze, prosím ozvite sa nám a spoločne nájdeme riešenie.

Lektorka

Claudia Margarita Schmitt, ktorá je členkou americkej národnej asociácie KDP (CGS USA). Claudia má viac ako tridsaťdvaročné skúsenosti s prácou s deťmi v átriách vo všetkých troch úrovniach, ako aj s vedením kurzov pre dospelých po celom svete. Sama strávila osem rokov v Ríme, kde spolu so Sofiou Cavalletti a Giannou Gobbi a pracovala v ich átriu. Tiež je členkou mezinárodného Výboru formačných lídrov, ktorý dohliada na formáciu a kvalitu lektorov.

Jazyk:

Kurzy budú v angličtine a budú konsekutívne tlmočené do slovenčiny.

Harmonogram dňa:

Kurz zvyčajne začína o 8.00 a končí okolo 17.30, jeho súčasťou je sv. omša na obed, písanie metodických listov k prezentovaným katechézam, ich kontrola lektorkou a po 17.30 výroba materiálu.

Deti:

Kurz je dosť náročný na pozornosť a aj vnútorné prežívanie, keďže okrem teoretických poznatkov je cieľom prehĺbiť sa a vnútorne si prežiť prezentované katechézy, preto nie je možné, aby ste sa ho zúčastnili spolu s deťmi. Akceptované sú len malé bábätká, ktoré nenarúšajú prednášky a prezentácie. Pokiaľ by ste chceli pricestovať s deťmi, ktoré vám niekto bude strážiť počas kurzu mimo prednáškovej miestnosti, je to možné, len nám o tom dajte dopredu vedieť.

Ubytovanie a strava:

Počas víkendového formátu kurzu si ubytovanie a stravu zabezpečujú účastníci sami.
Centrum Salvator, v ktorom sa kurz uskutoční, ponúka možnosť ubytovania sa a tatiež sa v komplexe nachádza reštaurácia.
Pre viac informácií návštívte priamo webovú stránku Centra Salvator.

Ak máte záujem o týždenný formát, tak v exercičnom dome v Piešťanoch je možné rezervovať si ubytovanie v jednoposteľových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Strava bude tiež zabezečená formou plnej penzie. Cena za osobu/noc spolu s plnou penziou je 26 Eur. Záujem o ubytovanie a stravu je potrebné vyjadriť v záväznej prihláške.

Kapacita jedného kurzu je 30 účastníkov.

Kurzy sa uskutočnia, len ak to budú protipandemické opatrenia dovoľovať.

V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností prosím kontaktujte Lenku Bene mailom na: info@katechezydp.sk alebo telefonicky: 0907645173.

Ak máte záujem zúčasniť sa certifikovaného kurzu Katechéz Dobrého pastiera vyplňte prihlasovací formulár

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.