“Láskavá tvár, s ktorou sa Boh obracia na dieťa, hľadí aj na nás”

Naše občianske združenie Átrium Dobrého pastiera, ktoré zastrešuje program Katechéz Dobrého pastiera na Slovenku, nedávno vydalo novú knihu s názvom Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta. Táto kniha je vo svete obľúbenou publikáciou nielen medzi katechétmi, ale i rodičmi. Predtým, ako nová publikácia uzrie svetlo sveta, jej viacero ľudí venuje množstvo času. Jedným z týchto ľudí bola v prípade knihy Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta aj Mária Dzurillová, editorka knihy. Mária sa s nami podelila o jej náhľady, ktoré počas práce na slovenskom vydaní tejto publikácie nadobudla.

Nedávno naše občianske združenie vydalo knihu Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta. Nakoľko si editorkou tejto knihy, poznáš ju naozaj detailne. Aká je táto kniha? Ako by si ju opísala?

Ak niekto nepozná program Katechéz Dobrého pastiera (KDP) a chcel by sa o ňom dozvedieť viac, táto kniha je na to ideálna. V prvej časti sú kapitoly, ktoré opisujú program z pohľadu teórie, na ktorej stojí. Je v nich zhustená múdrosť tohto programu a ponúka motessoriovský pohľad na dieťa. Druhá časť knihy ponúka praktickú stránku tejto múdrosti. Keď sa niekto pýta: “Ako to mám s deťmi robiť?”, tak práve v nej nájde odpovede.

V čom vidíš najväčšiu pridanú hodnotu tejto knihy?

Že je zrozumiteľná a ľahko čitateľná. Veľké teologické, pedagogické a filozofické myšlienky sú v nej podané jednoduchým jazykom, ktorý obohatí rozum a chytí za srdce. A to, že veľké teologické pravdy, vlastne najväčšie podstaty našej viery, podáva týmto jednoduchým spôsobom je niečo, čo nepomáha len deťom, ale aj nám dospelým, lebo poviem pravdu, pred spoznaním KDP som mala v tejto oblasti veľké medzery. Ak by sme si z nej zobrali aspoň inšpiráciu, môžme dať dieťaťu naozaj veľa. Raz mi telefonovala jedna mama, ktorá túžila prihlásiť svoje 4 ročné dieťa do átria a spomenula mi, že jej syn, ktorý má teraz 8 rokov, kedysi chodieval do átria. Ovocie času, ktoré tento chlapec strávil v átriu vníma až teraz, po pár rokoch. Preto je pre ňu veľmi dôležité prihlásiť aj jej ďalšie dieťa.

Máš pocit, že takáto kniha chýbala na slovenskom trhu?

Myslím si, že áno. Podľa mňa je málo kníh, ktoré by takto štruktúrovane vysvetľovali, ako pracovať s deťmi vo veku 3 až 6 rokov. Je v nej v podstate rozobratý plán vedenia detí na 3 roky, ktorý dokonca kopíruje liturgický rok. Deti teda vovádzame do období a slávení, ktoré sú práve aktuálne v Cirkvi. Sú to témy, na ktoré deti počas 68 ročnej praxe odpovedali s radosťou. Nie je to len katechéza od zeleného stola, ale táto metóda stojí na výskume práce s deťmi.
V knihe nájdeme informácie o tom, ako deťom prezentovať podobenstvo o Dobrom pastierovi a uvažovať nad ním, skúmať zázrak života a jeho hĺbku cez podobenstvá o Božom kráľovstve. Vedie, ako deti uvádzať do sviatosti krstu, ako nesmierneho daru, ktorý v nich už pôsobí a radovať sa z neho. Ďalej vedie dospelých ako pomôcť deťom pochopiť význam Eucharistie a tešiť sa z neho. Nezabúda ani na spôsoby, ako uvádzať deti do najväčších sviatkov ako sú Vianoce, Veľká noc a Turíce.

Do Katechéz Dobrého pastiera sa vovádza cez certifikované kurzy, ktoré vedú lektori či lektorky. Je táto kniha aj pre ľudí, ktorí už kurz absolvovali?

Povedala by som, že je to kniha, ktorú by si mal prečítať každý, kto prešiel certifikovanym kurzom KDP a chce nanovo preniknúť do hĺbky tohto programu, lebo popri mnohým starostiam môžme zabudnúť na ten poklad, ktorý sme na kurze našli. Tiež sa veľmi teším, že sme nadviazali vzťahy so spoluautorkou knihy Rebekou Rojcewicz, ktorá je zároveň aj formačná lektorka v USA, čiže vedie kurzy. Praktická časť o katechézach je z veľkej časti jej práca a pre mňa to znamená, ako keby som od nej dostala veľký dar jej skúseností s deťmi a Katechézami. Aj keď podstata jednotlivých katechéz je tá istá, každá formačná lektorka do toho dáva svoj pohľad, kúsok seba, a to veľmi rozširuje moje obzory. Rebekah napísala aj úvod pre naše slovenské vydanie, a tak sa špeciálne prihovára nám Slovákom a povzbudzuje nás.

Počas príprav na vydanie si tejto knihe venovala mnoho času. Keď človek strávi nad niečím toľko času, ovplyvní ho to. Ako ťa práca na vydaní tejto knižky ovplyvnila?

Ešte viac som si uvedomila, že KDP je niečo, čo chcem robiť a čomu chcem venovať svoj čas. Tiež ma to povzbudilo k tomu, aby som si začala vyrábať svoje vlastné metodické listy ku katechézam na základe kurzov a skúsenosti, ktoré mám. Prepojilo ma to s ďalšími katechétkami vo svete a uvedomila som si, že prvotný odkaz, ktorý tu ostal po Sofii a Gianne je veľmi silný a má silné pokračovanie. Som rada, že tento odkaz môžme prinášať aj na Slovensku.

Priniesla táto kniha niečo aj do tvojho osobného života?

Mňa veľmi zaujala kapitola od Dr. Silvany Montanaro, ktorá nás pozýva poznávať dieťa v prvých etapách jeho vývinu (vek od 0 do 3 rokov), aby sme vedeli, ako máme dieťaťu pomôcť a slúžiť mu. Tiež povzbudzuje dospelých, že výchovou je všetko, čo s dieťaťom robíme. Aj keď to možno nie je vidieť navonok, prebieha v ňom vnútorný rast, ktorý stavia základy pre budúci vývin. Potom ponúka praktické rady, ako sa starať o dieťa a komunikovať s ním a neopomína ani dôležitosť prítomnosti otca. Dostala má táto kapitola, nakoľko som si uvedomila, že dieťa v tomto veku enormne absorbuje všetko, čo je v jeho okolí a preto nemôžme ani v tomto období zabudnúť na duchovnú formáciu dieťaťa, ktorá sa uskutočňuje cez prirodzené a jednoduché spôsoby.

Je nejaká myšlienka v tejto knihe, ktorá by sa mala dostať ku každému?

“… keď sa podieľame na duchovnej ceste dieťaťa, zisťujeme, že láskavá tvár, s ktorou sa Boh obracia na dieťa, hľadí aj na nás.” Myslím, že ak chceme deťom hovoriť o Božej láske, potrebujeme túto lásku zažiť aj vo vlastnom živote. Preto sú pre mňa KDP v prvom rade cesta nás dospelých. Pochopila som, že Boh sa v prvom rade cez KDP prihovára dospelým, aby menil naše srdce, náš spoločný vzťah, možno pokrivené a nezrelé predstavy o ňom. Je náročné hovoriť deťom o starostlivosti a láske Dobrého pastiera, keď tomu sami neveríme. Alebo ako sa aj píše v knihe: “Potrebujeme príležitosť hlbšie skúmať veci, ktoré často zostávajú na povrchu života, aby náš zážitok stretnutia zostal čerstvý a aby si posolstvo v nás uchovalo svoju živú a účinnú kvalitu.” Páči sa mi taktiež myšlienka od Marie Montessori: “..učiteľ…musí mať najskôr rád a chápať svet. Preto sa musí pripravovať a pracovať na sebe.”

Ktorá časť tejto knihy k tebe najviac prehovorila? Čo je tvoja obľúbená myšlienka?

Zaujala ma stať od Sofie Cavalletti v prvej kapitole, kde vysvetľuje, prečo uvádzať deti do konkrétnej náboženskej tradície, v tomto prípade je to kresťanstvo. Páči sa mi jej vysvetlenie, že ak chceme, aby sa dieťa naučilo rozprávať, potrebujeme mu dať konkrétny jazyk. Ja to vnímam tak, že ak chceme, aby dieťa vnímalo vo svojom živote duchovný rozmer, potrebujeme mu ponúknuť konkrétny spôsob, ako k duchovnu pristúpiť a nespútať ho nevedomosťou.
Pripomína mi to skúsenosť jednej pani učiteľky zo súkromnej montessori škôlky, ktorá prišla pozorovať ku mne na stretnutie do átria. Po stretnutí sa mi zdôverila, že má skúsenosť, že každé dieťa v škôlke v nejakom čase riešilo otázku Boha a pýtalo sa na neho, bez ohľadu na to či pochádzalo alebo nepochádzalo z duchovného prostredia. To ma upevňuje v presvedčení Sofie Cavalletti, že každé dieťa má v sebe hlad po duchovne, hlad po poznaní, že “jestvuje Niekto, kto dáva život, kto nás pozná a volá nás po mene.

Mária Dzurillová sa od roku 2017 venuje Katechézam Dobrého pastiera a montessori vzdelávaniu. Je absolventkou certifikovaných kurzov KDP pre vek 3-6 a 6-9. Má absolvovaný montessori kurz pre vek 0-3 a je účastníčkou montessori kurzu pre vek 3-6. Od roku 2019  pracuje pre OZ Átrium Dobrého pastiera, kde má na starosti formáciu dospelých po absolvovaní certifikovaných kurzov, vydávanie kníh a organizáciu kurzov. Mária vedie átrium pre vek 3-6 v Bratislave v Rodinnom centre mamy Margity na Trnávke.

Knihu Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta, je možné si zakúpiť na našom internetovom obchode.

KDP medzi nami: Átrium v Rodinnom centre Ovečka v Košiciach
KDP medzi nami: Materská škola sv. Margity v Púchove
Prečítajte si
Skutočné čaro Vianoc
Žasnúci „príchod“ (lat. adventus) je asi najlepšie vystihujúce pomenovanie obdobia…

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.