KDP medzi nami: Átrium v Rodinnom centre Ovečka v Košiciach

Átrium, ktoré dnes predstavíme je súčasťou Rodinného centra Ovečka v Košiciach, ktoré sa nachádza v priestoroch Univerzitného pastoračného centra. O začiatkoch vzniku átria, o stretnutiach ako i o tom, ako katechézy Dobrého pastiera pretvárajú deti, nám viac prezradili Lucia, sestra Mária Pavla a Eva.

Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. (2. Tim 3, 14)

Začiatky našej cesty za vznikom Rodinného centra a spusteniu programu Katechéz Dobrého pastiera neboli ľahké. Po prvých stretnutiach v átriu, žiaľ prišla pandémia a átrium sa muselo zavrieť. Detské centrum sa v nasledujúcich mesiacoch muselo presťahovať do nových priestorov, ktoré ponúkali program pre duchovný rast celej rodiny. Tu vzniklo rodinné centrum Ovečka, ktoré pôvodne založilo OZ Rodinné spoločenstvo FATIMA. Vedúca centra Lucia, s radosťou prijala každú pomocnú ruku, vďaka čomu sa nám spoločnými silami a s podporou sestier uršulínok podarilo zariadiť centrum a v rámci neho úplne nové átrium. Termín otvorenia sa však kvôli pandémii viackrát presúval. Tento čas sme využili na ešte lepšiu osobnú prípravu, výrobu materiálov a prípravu prostredia.

Na stretnutia s deťmi sa spoločne duchovne aj odborne pripravujeme

Deti navštevujú átrium šesť krát do týždňa v menších skupinkách, v ktorých je 5-6 detí.   Na stretnutia sa spoločne pripravujeme. Vždy pred začiatkom školského roka sa spolu stretneme, aby sme sa modlili, rozdelili si úlohy a zamysleli sa nad tým, čo je potrebné vylepšiť, prípadne zmeniť. Spoločne hodnotíme aj celý prežitý rok v átriu.  Vždy, keď majú prísť deti do átria sa zamýšľame nad priebehom nášho stretnutia a po jeho skončení sa podelíme o naše postrehy.  Súčasťou nášho sprevádzania detí je i neustála odborná a duchovná príprava. To nám umožňuje možnosť permanentného vzdelávania, ktoré ponúka OZ Átrium Dobrého pastiera. Zúčastňujeme sa na formačných skupinkách, ktoré nám pomáhajú ešte hlbšie preniknúť do jednotlivých katechéz.

„Myslela som si, že Božie slovo je pre dieťa ťažké a nevysvetliteľné a nedá sa k nemu priblížiť.“

V átriu sú príjemcami kerygmy (radostnej zvesti), dieťa aj dospelý. Vďaka spoločnej práci, sme objavili mnoho o prežívaní vzťahu medzi Bohom a dieťaťom.

Eva: Myslela som si, že Božie slovo je pre dieťa ťažké a nevysvetliteľné a nedá sa k nemu priblížiť. Počas práce v átriu som pochopila, že prostredníctvom katechéz, môžeme deti voviesť nielen do diania na svätej omši, ale predovšetkým mu priblížiť nekonečnú lásku Boha. Deti postupne odhaľujú krásne tajomstvá Božieho slova a aj vďaka tomu si môžu vytvoriť nerozlučiteľný a radostný vzťah s Bohom.

Lucia: Vďaka Katechézam Dobrého pastiera som si uvedomila, ako vedia deti úprimné a jednoducho vnímať Ducha Svätého vo svojom živote. Dojíma ma ich láska k Božiemu slovu. Často prídu ku mne s prosbou, aby som im z neho čítala.

„Božie kráľovstvo sa zdá byť malé, ale je veľké láskou.“

Počas práce v átriu máme možnosť vidieť, ako sa jednotlivé katechézy dotýkajú detských sŕdc a pretvárajú ich. V modlitbách a kresbách dokážu deti zachytiť oveľa viac než len to, čo im ohlásime, sú schopné počúvať Učiteľa v ich srdci. To môžeme vidieť aj na kresbe chlapčeka, ktorý po prezentácii podobenstva o Horčičnom zrnku, nakreslil na jednu polovicu papiera veľké srdce a dopísal k obrázku vetu: „Božie kráľovstvo sa zdá byť malé, ale je veľké láskou.“ Alebo 4 ročný chlapec, ktorý pri prvej prezentácii Gesta epiklézy na otázku: ,,O aký dar kňaz prosí Boha?“ , pohotovo odpovedal: ,,O Ducha Svätého.“

Boh sa v átriu prihovára všetkým deťom a volá ich k sebe. Spomínam si na dievčatko, ktoré sa na prvých našich stretnutiach len pozeralo a sedelo pri dverách. Nezapájalo sa do žiadnych aktivít. Pri individuálnej prezentácii katechézy Oltár 1, sa zrazu zapojilo a počúvalo. Nakoniec pri zapálených sviečkach povedala len „Amen“. V srdci som sa veľmi tešila. Po skončení som ju pozvala k spontánnej kresbe a nakreslila na papier kríž a okolo neho veľa ďalších krížov. Na konci stretnutia sa zapojila aj do spoločnej modlitby pri modlitebnom kútiku. Bola som veľmi šťastná.

„V Božom slove som našla útechu a odpovede na moje otázky.“

Tak, ako sa katechézy dotýkajú sŕdc detí, sa dotýkajú i nás. Pomáhajú nám v duchovnom raste a majú presah aj do nášho každodenného života. Učia nás vnímať vieru detskými očami, jednoducho a s otvoreným srdcom.

Eva: Mňa katechézy Dobrého pastiera obohatili o neskutočné zážitky a vedomosti. V átriu vidím krásu našej viery. Všetko potrebné je na jednom mieste,  je možné sa všetkých materiálov dotknúť a pracovať s nimi. Vďaka spoločnej práci s deťmi v átriu som pochopila mnoho vecí. Objavila som krásu modlitby a nebojím sa v dôvere odovzdať všetko, čo sa v mojom živote deje do Božích rúk.  V Božom slove som našla útechu a odpovede na moje otázky. Doteraz som to tak nevnímala.

Sestra Mária Pavla: Vďaka Katechézam Dobrého pastiera som si viac uvedomila prepojenosť, prítomnosť a blízkosť Boha vo Svätom písme a v Eucharistii a jeho dar seba samého. Osobná príprava na katechézy ma priviedla k hlbšiemu zamysleniu sa nad Božím slovom, symbolmi, gestami ako aj mojím správaním, pohybmi či slovami, ktoré vyslovím v átriu. Skrze postupné spoznávanie Montessori pedagogiky vnímam u seba zmenu v prístupe, komunikácii a v práci s deťmi, čo sa odzrkadľuje aj v mojich vzťahoch s inými ľuďmi a tiež v každodennej práci.

Lucia: Veľmi sa ma dotklo Podobenstvo o dobrom pastierovi. Symbolizuje pre mňa pocit istoty a pokoja. Pocit, že Boh je môj priateľ a nikdy neváha položiť svoj život za mňa, za svoju ovečku. To mi dáva silu ísť ďalej životom, aj keby som občas mala pocit, že som ako v ,,temnej doline“.

„Chcem ti spraviť malý domček zo zlata.“

Veľkou pomocou pri našom odbornom raste sú publikácie. Našich sŕdc sa dotkli niektoré myšlienky a citáty z odbornej literatúry KDP, ktoré sa snažíme vnášať aj do našich stretnutí v átriu, ale i do nášho každodenného života.

Eva: Moja najobľúbenejšia kniha je od Sofie Cavalleti – Náboženský potenciál dieťaťa. Oslovila ma kapitola, v ktorej sa píše o modlitbe detí. Ako sa detí modlia s veľkou ľahkosťou, pričom používajú len pár krátkych viet zameraných na podstatu. Z množstva modlitieb, ktoré sú uvedené v knihe, ma najviac zaujala modlitba dieťaťa, ktoré povedalo Ježišovi: ,,Chcem ti spraviť malý domček zo zlata.“

Sestra Mária Pavla: Mňa najviac oslovila myšlienka z knihy Náboženský potenciál dieťaťa od Sofie Cavalletti: Počúvanie je nakláňanie sa k iným, otváranie sa skutočnosti okolo nás v postoji prijímania. Učím sa to nielen v átriu, ale aj v každodennosti.

Veľkým darom je možnosť pozorovania

Vnímame, ako veľký dar, možnosť pozorovať prácu sprevádzajúcich a detí v už zabehnutom átriu. Okrem toho je pri príprave na stretnutia, veľmi dôležité aj osobné prehlbovanie vzťahu s Bohom, sviatostný život, meditácia Božieho slova a permanentná formácia, o čo sa neustále snažíme i v našom átriu.

Chceli by sme vytvoriť átrium pre staršie deti

V budúcnosti by sme rady vytvorili átrium pre deti vo veku 6-9 rokov. Veríme, že sa nám s Božou pomocou podarí nájsť aj vhodné priestory, kde by sme mohli toto átrium zriadiť. Veríme, že tak, ako nás Boh sprevádza na našej ceste teraz, sa o nás postará aj v budúcnosti a naďalej sa budeme spoločne vnárať do Jeho nekonečnej lásky.

Miesto: Rodinné centrum Ovečka v Košiciach
Rok vzniku:  2020
 Vedúci a asistenti: Vedúce: Lucia Kuzmová, sr. Mária Pavla Hudáčeková
Asistentky: Eva Adamcová, Eva Dobríková, sr. Ľubica Mervová, Kamila Pilarčíková
 Počet detí:  33
 Počet skupiniek:  6
 Vekové rozhranie detí:  3-6
 Počet stretnutí za týždeň:  6
Ako prežiť advent v rodine
“Láskavá tvár, s ktorou sa Boh obracia na dieťa, hľadí aj na nás”
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.