Povzbudenie pre vedúcich a asistentov v átriách

Milí priatelia!

Čas, keď nemôžeme slúžiť ako sprievodcovia detí v átriách, môže byť pre nás príležitosťou žiť toto naše poslanie iným, novým spôsobom

Naším cieľom je pomáhať deťom vytvárať si vzťah s Bohom, zažívať náboženskú skúsenosť plnú kontemplácie a radosti z Boha. Hoci bežne sprevádzame v tomto procese deti v priestore átria, teraz sa môžeme zamerať na ďalšie veľmi dôležité prostredie a to na domácu cirkev

Domáca cirkev je rodina, najmenšie telo zhromaždených veriacich v Krista. Tento pojem vznikol v 1. storočí po Kristovi, raná cirkev pochopila, že domov je úrodnou pôdou pre učeníctvo, posvätenie a svätosť. 

V živote rodiny, v tejto „domácej cirkvi“, nachádzame prvé a privilegované miesto evanjelizácie. Tu sa prežíva prvá skúsenosť kresťanskej komunity. Tu sú rodičia „prvými hlásateľmi viery“ (LG, č. 11).

Toto je základné prostredie, v ktorom sa prebudí „pocit Božej láskyplnej prítomnosti a vyznanie, povzbudenie a prežitie viery v Ježiša“ (GDC 177).

Denný rytmus rodiny určujú najmä rodičia, ktorí môžu vytvoriť priestor na stretnutie sa dieťaťa s Bohom.

My môžeme rodičom pomáhať pochopiť dôležitosť starostlivosti o duchovný život ich detí.  Ponúkame pár tipov ako na to:

  • Ponúknime im návod ako sa modliť spolu s deťmi doma. Popíšme, ako sa modlíme s deťmi v átriu v modlitebnom kútiku. Povzbuďme ich k modlitbe vlastnými slovami, aj keď im to nepôjde spočiatku ľahko. Uistime ich, že stačí jednoduchými slovami nahlas poďakovať za dobro, ktoré sme dnes zažili.
  • Povzbuďme ich k čítaniu Sv. Písma spolu s deťmi doma. Vysvetlime základné princípy v súlade s metodológiou Katechéz Dobrého pastiera, dodajme súradnice, odporúčajme odpoveď kresbou alebo modlitebnou kartou.  
  • V tomto špecifickom čase si viac môžeme uvedomiť, že liturgia je najvyššia forma modlitby, preto ich povzbuďme k hlbokému spoločnému sláveniu sv. omše doma (vytvorenie atmosféry, pripravenie priestoru – sviečka, ikona, vlastný príklad postoja, modlitby).
  • Zdieľajme s rodičmi  myšlienky z knižky Sofie Cavalletti, ktoré nás oslovujú. Aj im môžeme takto sprostredkovať nový pohľad na budovanie láskyplného vzťahu ich detí s Bohom.

Toto je však čas aj pre nás, keď nefungujeme v bežnom týždennom cykle povinností a príprav do átria a môžeme si viac prehĺbiť vzťah s Pánom. Objavujme vnútorný pokoj a dôverujme Dobrému pastierovi, ktorý sa stará o svoje ovečky v každom čase. Nemusíme vymýšľať množstvo aktivít pre deti, ale skôr:

  • Meditujme texty katechéz tohto obdobia a pýtajme sa pritom Pána: “Pane, ako ti môžem poslúžiť? Čo chceš, aby som teraz urobila?”  Pán má pre každú z nás poslanie a k nemu nám dáva osobitné dary. Načúvajme s otvoreným srdcom a využime ich k budovaniu Jeho kráľovstva.
  • Vkladajme pravidelne do našich modlitieb rodiny detí, ktoré máme v átriách. 
  • Neváhajme aj my samy požiadať o pomoc aj tu v komunite KDP.  Ak sa cítime v týchto časoch vyčerpané, uniká nám nádej, alebo ak sa potrebujeme s niekým poradiť, ozvime sa priamo sem do atriumdebata.

Vyprosujeme vám veľa milosti a hlboké poznanie radosti z Pánovej neustálej prítomnosti v našich životoch.

Ako deti nadchnúť pre modlitbu?(1)
Dajme deťom plnú pozornosť
Prečítajte si
Skutočné čaro Vianoc
Žasnúci „príchod“ (lat. adventus) je asi najlepšie vystihujúce pomenovanie obdobia…

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.