Aby prvé sväté prijímanie nebolo len formalitou​

Pojem Eucharistia sa nám zdá často veľmi zložitý, dokonca niekedy aj sami stojíme bezradní pred veľkým tajomstvom ukrytým v chlebe a vo víne. Preto vám ponúkame jeden z možných pohľadov, ako sa o Eucharistii rozprávať s deťmi.  S uvoľňovaním opatrení začíname dúfať, že tretiaci ešte do prázdnin absolvujú slávnosť prvého svätého prijímania. Možno premýšľame, aké to bude, či máme šaty a kde urobíme oslavu. Áno, aj to patrí k tomu. Teraz vás však pozývame zamyslieť sa nad podstatou tejto veľkej udalosti a nad tým, ako môžeme pomôcť našim deťom hlbšie ju prežiť.

Príprava na prijatie daru Eucharistie

Pozrime sa s deťmi na Eucharistiu ako na sviatosť daru. Dar je niečo, čo nás zvyčajne veľmi poteší. Keď dostaneme dar, znamená to, že niekto nás má rád, záleží mu na nás. Je to veľmi príjemné a vedie nás to k radosti a k vďačnosti. Dar vytvára medzi darcom a obdarovaným puto vzájomnej lásky, a teda spoločenstvo. Eucharistia je darom, ktorý nám dáva dobrotivý Boh Otec skrze svojho Syna. Dáva nám ho, lebo nás miluje, záleží mu osobitne na každom z nás. Dáva ho aj každému jednému nášmu dieťaťu a pozýva ho do radosti z tohto daru a do vzťahu. Deťom môžeme pohľad na Eucharistiu ako dar priblížiť cez spoločné čítanie podobenstva o dobrom pastierovi (Jn 10, 3b – 5 potom 10, 10b – 11 a 10, 14 – 16) a o udalostiach Poslednej večere (Mk 14, 17 a 14, 22 – 26).

Podobenstvo o dobrom pastierovi

Pri podobenstve o dobrom pastierovi deti upriamujeme na jedinečnosť, ktorú máme v Božích očiach, Ježiš nás pozná tak, ako sa pozná s Otcom, Ježiš chce, aby sa nám dobre žilo, hovorí, že prišiel, aby sme mali život a mali ho hojnejšie. Preto nám darúva aj seba samého v Eucharistii. Najskôr pri čítaní prežívame radosť z tohto daru a neskôr (pri ďalšom čítaní) premýšľame nad odpoveďou na tento dar. Môžeme sa pýtať:

Ako bežne v živote odpovedáme, keď dostaneme dar? A ako môžeme odpovedať Ježišovi na jeho dar?

Udalosti Poslednej večere

Po čítaní podobenstva o dobrom pastierovi si môžeme prečítať úryvok o udalostiach Poslednej večere. Ježiš hovorí slová plné lásky, chce zostať s nami, v našej ľudskej prítomnosti, vyberá také bežné veci ako chlieb a víno. Veci, s ktorými sa stretávame denne, no Ježiš ich pozdvihuje a premieňa na seba samého. Chce byť cez ne stále s nami –tak ako pred dvetisíc rokmi, tak aj teraz v našej pozemskej prítomnosti, a tak až do času, keď sa zavŕšia dejiny a Boh bude všetko vo všetkom.

Aká je to veľká láska! Aký je to veľký dar!

Prítomnosť Boha v každodennom živote

Pri rozhovoroch o dare môžeme s deťmi začať hľadať dary aj v našich každodenných životoch. Čo všetko okolo je pre nás darom? Za čo všetko môžeme poďakovať? Takto pomáhame deťom vidieť pôsobenie Boha v bežnom živote. Učíme ich pozerať sa aj na prírodu ako na Božie stvorenstvo –na veľkolepé dielo, ktoré Boh pripravil pre nás a pozýva nás starať sa oň. Objavovať dary v našej každodennosti pomáha často aj nám dospelým pozrieť sa na svet, ľudí a vzťahy okolo nás novým pohľadom. Spolu s deťmi si môžeme začať písať zoznam darov, ktoré zrazu vidíme –krásny východ slnka, obľúbená žemľa na raňajky, objatie starkej. Zoznam si môžeme zavesiť na viditeľné a dostupné miesto doma tak, aby do neho mohol každý člen rodiny dopísať dar, ktorý objavil. Tento postoj objavovania darov vo všednosti života a ďakovania za ne sa môže stať trvalým prvkom nášho rodinného života.

Formovanie svedomia a príprava na svätú spoveď

Prvá svätá spoveď je neoddeliteľnou súčasťou slávnosti prvého svätého prijímania. No stáva sa, že sa na ňu kladie taký veľký dôraz a takým spôsobom, že obavy z nej zatienia radosť z daru Eucharistie. Ako teda deťom pomôcť formovať svedomie a pripraviť sa na svätú spoveď?

Pomoc vo Svätom písme

Ježiš nám v evanjeliách dáva mnoho rád o tom, ako žiť dobrý život. Spolu s deťmi môžeme hľadať tieto rady a premýšľať o nich v súvislosti s tým, čím žijeme doma alebo v škole. Odporúčame čítať najmä evanjelium podľa Matúša, ktoré je zvlášť na tieto rady bohaté. S deťmi čítame aj podobenstvá o milosrdenstve, najmä podobenstvo o nájdenej ovci (Lk 15, 3 – 6) a o milosrdnom otcovi (Lk 15, 11 – 32). Pri oboch podobenstvách upriamujeme pozornosť detí na lásku dobrého pastiera alebo milosrdného otca.

Keď Dobrý pastier zistí, že sa jedna ovca stratila, okamžite sa ju vydáva hľadať. Tak veľmi mu na nej záleží. Keď ju nájde, nevyčíta jej nič ani ju nekarhá, ale teší sa, že ju našiel. Strácame sa aj my niekedy Dobrému pastierovi?

Milosrdný otec sa správa rovnako, keď zazrie svojho syna, uteká a objíme ho, usporiada hostinu, lebo chce osláviť radosť z návratu strateného. Čo nám to hovorí o láske Boha k nám? Aj nám sa stáva, že sa nesprávame alebo nekonáme podľa Ježišových rád pre dobrý život a podľa Desatora. Svätá spoveď je však miesto a čas, kde nás Dobrý pastier s láskou berie na plecia, kde nám s radosťou beží milosrdný Otec v ústrety, odpúšťa nám a my môžeme začať odznova. Pri tomto pohľade sa zo svätej spovede nestane strašiak ani nepríjemná formálna záležitosť, ktorú treba pretrpieť, ale nádherné stretnutie sa s Božou láskou a odpustením, ktoré je prirodzeným krokom k spojeniu sa s Ježišom v Eucharistii.

Slávnosť a čo po nej?

Keď nastane ten slávnostný deň, skúsme sa aj my dospelí naladiť a prežiť vnútorne veľkú radosť, že sa naše dieťa stretáva so živým Pánom, stáva sa kaplnkou plnou Ježiša v Eucharistii. K veľkej radosti nepochybne patrí aj oslava s dobrým jedlom a pitím, blízkou rodinou a priateľmi a pekné šaty. Sprevádzanie detí na ceste života s Bohom sa však nekončí nedeľnou slávnosťou prvého svätéhoprijímania. Je dobré, aby sme si aj naďalej našli čas na rozhovory s deťmi o Božej láske a daroch v našom živote, boli pre nepríkladom jednak v pravidelnom pristupovaní k sviatostiam, ale aj v ich aktívnom odraze a pôsobení v žití nášho každodenného života. Prajeme vám veľa krásnych zážitkov s vašimi deťmi pri prenikaní do tajomstva živého vzťahu s Bohom a radostnú oslavu prvého svätého prijímania! Autor:  Lenka Bene

“Na Katechézach Dobrého pastiera ma oslovuje radosť..”
Akú tvár Boha deti potrebujú?
Prečítajte si
Zamyslenie – Dobro
Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera, v týchto časoch,…

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.