KDP medzi nami: Átrium v Súkromnej základnej škole Leonardo v Prešove

Katechézy Dobrého pastiera medzi nami:

Átrium v Súkromnej základnej škole Leonardo v Prešove

Átrium v Súkromnej základnej škole Leonardo v Prešove vzniklo z túžby spoznať bližšie toto dielo a priniesť ho deťom ako i oboznámiť s ním katechétov. Deti na tejto ceste prehlbovania ich vzťahu s Bohom sprevádzajú Monika a Marcela, ktoré sa s nami podelili o ich prežívanie času stráveného v átriu a svoje skúsenosti s prácou s deťmi.

Boli sme poháňaní túžbou spoznať toto dielo a priniesť ho aj ostatným

Monika: Ako katechétka som mala túžbu spoznať toto dielo, o ktorom sa začalo na Slovensku veľa rozprávať. Už po prvom workshope, ktorý som absolvovala v Prešove som premýšľala nad otázkami: „Prečo o tom neučia na teológii? Prečo som o tom nevedela skôr?“ Oslovila ma metóda, ale aj obsah, ktorý je zrozumiteľný, tak pre deti ako aj pre katechétov. Túžba prechádzať s deťmi po stránkach Svätého písma a tajomstvách liturgie rástla od roku 2017. Potrebovali sme však vhodné priestory a spolupracovníkov. To sa podarilo práve pred letom v roku 2021.

Marcela: Ja som pracovala s deťmi v predškolskom a školskom veku na akciách nášho spoločenstva – Domácej cirkvi Hnutia Svetlo-Život (známe aj ako Oázové hnutie). Deti sa zúčastňovali akcií spolu s rodičmi a v čase rodičovského programu mali pripravený samostatný program. Na workshopy Katechéz Dobrého pastiera ma upozornili košickí členovia nášho spoločenstva – či by to nebolo využiteľné pri príprave programu pre deti počas našich akcií. Po absolvovaní workshopu v Katkou Brezovou som zistila, že niečo sa dá použiť aj na našich akciách, ale oveľa väčší zmysel má pracovať s deťmi systematicky a pravidelne aj počas roka. Hľadala som možnosť spolupráce s inými účastníkmi workshopu, pretože mi prišlo dosť nezmyselné, aby si každý sám zakladal vlastné Átrium – čo vôbec nie je jednoduché bez podpory a spolupráce. Vyšlo to v roku 2021 v spolupráci s Monikou a Majkou Hamračkovou. Postupne sme vzhľadom na Majkinu vyťaženosť zostali len dve, ale dúfame, že nájdeme ďalšie spolupracovníčky.

Katechézy Dobrého pastiera na hodinách náboženstva

Deti chodia na Katechézy veľmi radi a aj ostatní veriaci činnosť átria v našej farnosti podporujú a vnímajú veľmi pozitívne. Katechézami Dobrého pastiera sa inšpirujeme aj na hodinách náboženstva, vďaka čomu môžu deti ešte hlbšie preniknúť do tajomstva liturgie a Svätého písma.

Deti túžia spoznať lásku Dobrého pastiera

Keď k nám deti začali chodiť, niektoré mali ťažkosti s osobnou modlitbou a dnes si bez modlitby v modlitebnom kútiku naše stretnutie ani nevieme predstaviť. Čím viac spoznávali Dobrého pastiera, tým viac sa mu snažili na Jeho lásku odpovedať, či už cez kresbu, modlitbu alebo pokojnú a sústredenú prácu s materiálom.

Veľkonočné obdobie sme prežívali naplnení Svetlom zmŕtvychvstalého Krista

Veľkonočné katechézy sú prežiarené Svetlom a tak sme ich prežívali aj v našom átriu. Dve dievčatá si každé stretnutie robia vlastnú slávnosť Svetla – procesiu so zmŕtvychvstalým Kristom a so sviecou. Ďalšie si zapaľujú veľkonočný paškál a krstnú sviecu. Chlapci si kreslia udalosti celého veľkonočného trojdnia. V modlitbe sa často opakuje: „Ďakujem ti za život.“

Radosť v detských očiach, keď počuli, že Ježiš žije, je nádherná

Monika: Veľmi rada prezentujem katechézu o zmŕtvychvstaní – pri jej prezentácii sa vždy cítim úplne slobodná, aj keď som si uvedomila, že som napr. mala pohybovať figúrkami inak, alebo som mala inak položiť otázku. To, ako deťom žiarili oči keď počuli, že Ježiš žije, bol úžasný zážitok pre mňa a utvrdenie, že táto metóda je naozaj blízka deťom a tiež, že Veľká noc je Sviatok Cirkvi.

Marcela: Ja mám rada liturgické katechézy a podobenstvá – dopĺňajú aj moje poznanie, súvislosti a význam farieb, gest a slov na liturgii. Podobenstvá zase vedú k úvahe nad tajomstvom Božieho kráľovstva a nad „svetom za naším svetom.“

Každá kniha je pre nás vzácna

Vždy, keď si otvoríme niektorú knihu, a čítame druhý, tretí raz tú istú kapitolu, vždy nájdeme niečo nové – je to aj vďaka formačným stretnutiam a otázkam, ktoré napomáhajú v nich objavovať stále nové a nové myšlienky. Na certifikovaných kurzoch nás veľmi oslovila lektorka Claudia Margarita Schmitt svojím pokojom, nadhľadom, znalosťami Biblie a Svätej zeme. Veľmi silné bolo aj svedectvo gréckokatolíckeho kňaza, manžela jednej účastníčky kurzu o tom, ako on vníma toto dielo a prečo ho považuje za Božie dielo. Povzbudil nás, aby sme v tejto práci s deťmi vytrvali.

Túžime po tom, aby sa náš tím rozrástol o ďalších členov

Boli by sme radi, keby sa k nám pridali ďalší spolupracovníci, vedúci a asistenti, aby sme mohli mať viac stretnutí do týždňa a tak poskytnúť možnosť aj ostatným deťom prichádzať do átria.

Dielu Katechéz Dobrého Pastiera na Slovensku želáme odvahu, Božie požehnanie, neustály rast, vytrvalosť a aby toto dielo prinášalo do našich sŕdc radosť akú majú deti, keď spoznávajú lásku Dobrého pastiera.

Miesto: Súkromná základná škola Leonardo v Prešove
Rok vzniku:  2021
 Vedúci a asistenti: Monika Daráková, Marcela Červeňáková
 Počet detí:  10
 Počet skupiniek:  1
 Vekové rozhranie detí:  3-11
 Počet stretnutí za týždeň:  1
Rodinné slávenie Turíc
KDP medzi nami: Átrium vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline
Prečítajte si
Zamyslenie – Dobro
Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera, v týchto časoch,…

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.