KDP medzi nami: Átrium Dobrého Pastiera Trenčín

Katechézy Dobrého pastiera medzi nami:

Átrium Dobrého Pastiera Trenčín

Aj tento školský rok pokračujeme v predstavovaní átrií na Slovensku. Ako prvé sa nám predstaví átrium v Trenčíne. Nachádza sa v priestoroch rehoľných sestier Satmárok, ktoré s veľkou radosťou prijali možnosť otvoriť átrium práve u nich. Bližšie nám o átriu porozprávala Magdalénka, ktorá v átriu pôsobí ako sprevádzajúca.

Učíme sa pokore a počúvaniu Boha spolu s deťmi

Naše átrium vzniklo z iniciatívy mamičiek, ktoré vnímali potrebu odovzdať vieru svojim deťom s ohľadom na ich vek, a tak hľadali a Duch Svätý ich zavanul ku Katechézam Dobrého pastiera. Odvtedy rastieme, učíme sa pokore a počúvaniu Boha spolu s deťmi. 

V átriu deti zažívajú radosť

Átrium navštevuje 19 detí vo veku 3-6 rokov a stretávame sa dvakrát do týždňa. Máme dve skupinky, ktoré navštevujú nové deti, aj deti, ktoré pokračujú. Máme aj jedno dieťa so špeciálnymi potrebami. Pre neho je na každom stretnutí k dispozícii naša asistentka. Všetky deti veľmi radi navštevujú átrium a vždy sa tešia na stretnutie s Ježišom. V átriu majú možnosť sa cez sústredenú prácu viac priblížiť k Bohu, zažívať radosť z krásy liturgických predmetov a vytvárať si hlboký a osobný vzťah s Bohom. Naše átrium nie je príliš veľké, ale o to útulnejšie. 

Spolu s deťmi zažívame pôsobenie Ducha Svätého 

Spomínam si na krásny zážitok so štvorročným chlapčekom, ktorý má Downov syndróm. Po prezentácii podobenstva o Dobrom pastierovi, ho veľmi priťahoval druhý ovčinec, ktorý je ku Eucharistickej prítomnosti Dobrého pastiera. Spontánne začal prekladať ovečky na tento ovčinec a tiež figúrku Dobrého pastiera. Avšak stále bol nepokojný a niečo hľadal, ako keby mu tam niečo chýbalo. Krabičku s materiálom ku Eucharistickej prítomnosti (oltár, chlieb a víno) máme uloženú v inej poličke, tak sa k tomuto materiálu nevedel dostať. Nakoniec zobral stôl z materiálu ku podobenstvu o Kupcovi a perle. Stôl (oltár) umiestnil na ovčinec ku Eucharistickej prítomnosti a začal okolo neho ukladať ovečky a Dobrého pastiera. Veľmi nás to prekvapilo, keďže nikdy predtým túto prezentáciu nevidel. Už počas prezentácie podobenstva o dobrom pastierovi sám pracoval s materiálom a mal veľký záujem prepájať ho s ďalšou prezentáciou – Eucharistickou prítomnosťou Dobrého pastiera. Pri jeho práci sme mali možnosť zažiť dotyk živého Boha, ktorý viedol jeho ruky aj srdce. 

Veľkým darom je pre nás, keď môžeme pozorovať a učiť sa spolu s deťmi úprimnej viere a poznaniu, že pre ,,Boha nie je nič nemožné.“ Veď on dokáže takmer neviditeľné horčičné zrnko premeniť na obrovský strom. 

Cítime úctu a vďaku, že môžeme byť súčasťou tejto premeny

Keď boli moje staršie deti vo veku 3-6 rokov, navštevovali átrium a videla som, ako sa Boh dotýka ich sŕdc. Teraz mám túžbu, aby to mohli zažívať aj ostatné deti. Verím, že stretnutia v átriu ich vnútorne pretvárajú, hoci nie vždy to máme možnosť vidieť. Stále si pripomínam, že je to dlhodobý proces, rovnako mám na mysli, že to nie je v mojich rukách. Je dôležité ustúpiť a nechať pôsobiť pravého ,,Učiteľa“. Zmenu najviac vnímam u vlastných detí. Keďže som s nimi stále, vnímam v každodennom živote, že katechézy majú presah do ich životov. 

Osobne cítim, ako stretnutia premieňajú aj mňa samotnú, ako vyhľadávam ticho, pokoj, spomalenie a cestu viac do hĺbky. Je to aj pre mňa celoročná duchovná obnova.

V našej službe sa snažíme stále rásť

Súčasťou našej prípravy na stretnutia s deťmi je aj štúdium odbornej literatúry a biblických prameňov, vďaka čomu môžeme v našej službe rásť. Moja obľúbená kniha je od Gianny Gobbi, Počúvanie Boha spolu s deťmi. Páči sa mi samotný názov knihy lebo práve on presne vystihuje to, o čo sa v átriu snažíme. Veľkým objavom sú pre mňa aj knihy Benedikta XVI: Ježiš Nazaretský. Napríklad jeho krásny opis Dobrého Pastiera.

Vďaka permanentnej formácii som objavila bohatstvo Katechizmu Katolíckej cirkvi. Doteraz som mala katechizmus len založený v knižnici, teraz mi už pomáha pri mojej príprave a prenikať viac do hĺbky jednotlivých tém. Za objavenie týchto kníh vďačím  lektorkám permanentnej formácie. Samotná formácia je pri mojej službe veľkou pomocou, najmä, ak cítim neistotu v niektorých témach. Veľmi si vážim možnosť tejto formy vzdelávania a chcela by som za to z celého srdca poďakovať. 

Deti môžu zažívať tie najväčšie tajomstvá

Medzi moje obľúbené katechézy patria všetky, ktoré pomáhajú deťom ,,zaľúbiť sa“ do svätej omše. Od prezentácie oltára, cez eucharistické gestá, Poslednú večeru až po Eucharistickú prítomnosť Dobrého Pastiera. Deti sa pri nich môžu tešiť z krásy liturgických predmetov a zažívať tie najväčšie tajomstvá, ktoré sa dejú počas svätej omše. 

Radi by sme našli nové priestory pre átrium pre staršie deti

Naše vízie do budúcna sa spájajú s túžbou po katechézach aj pre 6-9 ročné deti. Keďže naše átrium je menšie, chceli by sme nájsť nové priestory aj pre tieto deti. Veríme, že sa nám to s Božou pomocou podarí.

Miesto: Trenčín
Rok vzniku: 2017
Vedúci a asistenti:
Miriam Hoštáková, Magdaléna Iringová, Anna Betáková, Magdaléna Sokolová, Paulína Zemanová, Eva Minaroviech
Počet detí: 19
Počet skupiniek: 2
Počet stretnutí za týždeň: 2
Vekové rozhranie: 3 – 6 rokov
KDP medzi nami: Átrium v Gréckokatolíckej farnosti v Bardejove
Rodinné slávenie Turíc
Prečítajte si