KDP medzi nami: Átrium vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline

Átrium vo farnosti Dobrého pastiera sa nachádza v priestoroch Centra voľného času Strom v Žiline na Solinkách. Átrium navštevuje 22 detí vo veku 3 až 7 rokov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupiniek. Deti sprevádzajú Marienka, Janka, sr. Timotea, Darinka a Lucka, ktoré sa s nami podelili o to, ako sa k tejto službe dostali, o zážitky z átria aj o ich osobné prežívanie tejto služby.

Rodičia z farnosti túžili po átriu pre svoje deti

Toto átrium vzniklo vďaka súhre viacerých faktorov. Pán farár bol otvorený myšlienke vzniku átria vo farnosti. K jej realizácii veľmi pomohla túžba rodičov z farnosti vytvoriť átrium pre ich deti. Miestnosť, v ktorej sme zariadili átrium je bývalý “kumbál”, neskôr miestnosť na stretávanie. Tieto priestory sú skromné, ale o to viac lásky sa do nich pri príprave vložilo. Vďaka veľkej pomoci od rodičov, sr. Kristíny z CVČ a pána farára Dušana sa za tri mesiace podarilo vytvoriť skromné átrium.

Átrium ako kvas

Na Katechézy Dobrého pastiera prichádzajú deti z tejto farnosti, ale aj z iných častí Žiliny a jej okolia. Naše átrium pripomína kvas. Deti, ktoré ho navštevujú nie je veľa, ale sú na rôznych miestach a veríme, že všade, kam idú, si nosia aj to, čo zažívajú v átriu.

Veľkým darom pre deti je pokoj átria a naše prijatie

Ovocie, ktoré prinášajú Katechézy, vidia na svojich deťoch najlepšie ich rodičia a v neskoršom veku aj samotné deti. My ako sprevádzajúci máme možnosť vidieť spokojné deti, ktoré túžia po spoznávaní Boha a On sa ich dotýka cez svoje Slovo a modlitbu. Deti často samé prídu do modlitebného kútika, zotrvajú v tichu a v modlitbe, tak dlho ako oni samé v tej chvíli potrebujú. Veľkým darom pre deti je aj pokoj átria, naše prijatie a ochota odovzdať to, čo sme sami o Bohu objavili a prijali do nášho srdca. My sme len nástroje a najväčšiu prácu robí On.

Darinka sa s nami podelila o jej skúsenosť: ,, Ako matka troch chlapcov som veľmi vďačná za to, že do nášho átria môže chodiť aj môj šesťročný syn, ktorému sa cez pandémiu koronavírusu nepodarilo „naladiť“ na átrium. Je už dosť zrelý na to, aby som mohla v átriu mať rolu sprevádzajúcej a on bol plnohodnotným účastníkom átria. Keď sa spolu vraciame domov z átria, prežívame spoločne jeho radosť, veľkú spokojnosť a vidím na ňom, že sa mu darí hlbšie vnímať Božie pôsobenie, nielen v átriu. Počas svätej omše vníma veľa Božieho Slova, keď sa na mňa v niektorom momente pozrie so šťastnými očami alebo keď mi nadšene povie: „To sme čítali!“ Mal však obdobie, kedy vnímal nedeľu ako najhorší deň lebo „musí“ ísť do kostola. Tento jeho postoj sa začína v poslednom období meniť. Mám veľkú nádej, že aj átrium mu pomáha nachádzať Božiu nádheru a štedrosť.”

Pôstne obdobie nás pozýva zamýšľať sa nad Božím kráľovstvom

Počas pôstu sme sa venovali témam Božieho kráľovstva. Tieto témy sú hlboké a deti sa k ním radi vracali. Zamýšľali sme sa aj nad podobenstvom o Dobrom pastierovi, ktoré je veľmi osobné a tak sa k nemu postavilo aj nejedno dieťa. Nemohli sme opomenúť ani biblickú geografiu, konkrétne geografiu mesta Jeruzalem. Odkedy to deti videli, neustále s tým niekto pracuje. Udalosť Poslednej večere je krásne a jednoducho spracovaná. Meditácia k tejto téme obsahovala viac žasnutia ako slov. Hneď v utorok po Veľkej noci sme sa s deťmi a ich rodinami stretli pri Slávnosti svetla. Slávnosť sme ukončili, väčšina detí však ostala v tichu, hľadiac na horiaci paškál. Túto krásnu chvíľu sme však museli prerušiť a uvoľniť kostol pre ďalšie aktivity. Najbližšie týždne sa ešte plánujeme venovať sviatosti krstu, či Eucharistickej prítomnosti Dobrého pastiera.

On v deťoch koná svojím vlastným spôsobom

Našich sŕdc sa veľmi dotýka, keď sa deti odídu samé modliť do modlitebného kútika a sú tam s Ježišom. On vtedy koná v ich vnútri svojím vlastným spôsobom. Tiež veľmi radi pracujú s oltárom, kedy si ho prichystajú, poprosia o zapálenie sviečok a v tichosti pred ním zostanú v modlitbe. Materiál o Dobrom pastierovi, je tiež veľmi obľúbený. Štvorročná Anička raz práci s ním raz venovala takmer celý čas strávený v átriu.

Katechézy Dobrého pastiera prinášajú pokoj a sú inšpiráciou ku výchove

Katechézy Dobrého pastiera majú presah nielen do života detí, ale aj do našich životov. Hlboko sa nás dotýkajú a prinášajú nám nový pohľad na náš každodenný život a naše prežívanie viery.

Darinka: Veľmi som vďačná, že môžem deti v átriu sprevádzať. Vnímam, že Katechézy majú presah do času, ktorý trávim s mojimi deťmi, prinášajú mi do každodennosti s nimi viac pokoja a inšpiráciu do výchovy, predovšetkým montessori prístup. Duchovne ma najviac obohacuje príprava na katechézy, keď večer pred spaním meditujem nad potrebnými katechézami a „učím sa ich.“ Obzvlášť vzácna chvíľa v átriu je pre mňa krátka modlitba na začiatku a na konci, počas ktorej môžem všetko odovzdať do rúk Toho, kto sa stará o klíčenie a rast semienok.

Janka:  Obohacuje ma rozjímanie nad úryvkami z Biblie, ktoré opakovane čítam deťom v átriu. Cítim, že sa vždy nanovo dotknú môjho srdca. Vtedy sa nemusím báť byť dieťaťom v Božích rukách.

Lucka: Katechézy menia moje vlastné prežívanie liturgie. Začala som si viac všímať znaky a symboly počas Svätej omše a zamýšľať sa nad ich hlbším významom. Predtým som ich tak nevnímala.

Samotné dieťa nám bude učiteľom

V našom átriu máme veľmi radi knihu Náboženský potenciál dieťaťa (obe časti) od Sofie Cavalletti, ktoré majú v sebe mnoho vrstiev a opakovane v nich nachádzame veľké bohatstvo. Obľúbená myšlienka z prvej časti: “Ak chceme pomôcť dieťaťu priblížiť sa k Bohu, mali by sme sa trpezlivo, odvážne a nekompromisne zbavovať zbytočností vo vzťahu s Bohom a snažiť sa stále viac približovať k podstate a k jadru viery. To si vyžaduje štúdium a modlitbu. Samotné dieťa nám bude učiteľom, ak vieme, ako ho pozorovať.” Kniha Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta, nám zas pomáha prakticky sa pripravovať na konkrétne témy a stretnutia v átriu.

Kurzy boli pre nás veľmi obohacujúce

Certifikované kurzy, ktorých sme sa zúčastnili boli pre nás napriek náročnosti aj určitým duchovným oddychom. Načerpali sme na nich nové sily a motiváciu do ďalších dní. Potešila nás ich teologická hĺbka a tiež praktická časť, v ktorom sme si mohli získané poznatky overiť priamo pri osobných prezentáciách jednotlivých katechéz.

Darinka: Veľmi ma na kurze potešila teologická hĺbka toho, čo nám bolo sprostredkované. Prechádzala som animátorskými formáciami, ktoré boli nádherné a rada na ne spomínam. Vidím, že KDP sú pre mňa ďalším levelom, ktorý mi chce Boh dopriať. Som veľmi dotknutá, že je ku mne taký štedrý. Očakávala som na kurze KDP hĺbku a potešila ma ešte väčšia hĺbka, ako som očakávala.

Chceme počúvať hlas Dobrého pastiera a nechať sa ním viesť…

Aj naďalej chceme počúvať hlas Dobrého pastiera, nechávať sa ním viesť v našej službe aj v osobnom živote, aby sme boli otvorení poznaniu, ktoré chce cez nás Boh odovzdať deťom. Chceli by sme, aby naše átrium bolo prístavom pre deti, rodičov a iných, ktorí majú túžbu prehlbovať vzťah s Bohom cez Katechézy Dobrého pastiera.

Dielu KDP prajeme, aby aj naďalej rástlo, a aby sa napĺňala Božia vôľa aj v podobe ďalších átrií a sprevádzajúcich deti na ceste k Bohu po celom Slovensku.

Miesto: Farnosť Dobrého pastiera, Žilina-Solinky
Rok vzniku: 2021
Vedúci a asistenti: Mária, Janka, sr. Timotea, Darinka a Lucka
Počet detí: 22
Počet skupiniek: 2
Vekové rozhranie: 3 – 7
Počet stretnutí za týždeň: 2
KDP medzi nami: Átrium v Chorvátskom Grobe – Čierna Voda
„Kto si, Ježiš?”
Prečítajte si
Skutočné čaro Vianoc
Žasnúci „príchod“ (lat. adventus) je asi najlepšie vystihujúce pomenovanie obdobia…

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.