KDP medzi nami: Átrium v Chorvátskom Grobe – Čierna Voda

Katechézy Dobrého pastiera medzi nami:

Átrium v Chorvátskom Grobe – Čierna Voda

Dnes Vám predstavíme Átrium v Chorvátskom Grobe na Čiernej Vode. Nachádza sa v priestoroch kontajnerovej klubovne, v ktorej je zriadená kresťanská komunitná škôlka – Klubík. Viac nám o fungovaní átria povedali Lucka, Kristínka a Zuzka.

Hľadali sme ucelený program katechéz vhodný pre menšie deti

Lucka: V našej komunitnej škôlke – Klubíku som mala na starosti „biblický deň“, tak som hľadala nejaký ucelený program katechéz vhodný pre naše deti. Niektoré z detí, ktoré chodili do Klubíku, chodili jedenkrát v týždni aj na Katechézy Dobrého pastiera. Ich rodičia nám o tom rozprávali, ale nevedeli sme si to celkom predstaviť. Potom som sa dostala na workshop ku Katke Brezovej. Po prvom dni mi bolo jasné, že toto som hľadala. Postupne sme rozbehli átrium ako súčasť Klubíku a neskôr pridali aj poobednú skupinku pre deti, ktoré do Klubíku nechodia. Náš pán farár nás veľmi podporuje. Minulý rok sme začali vo farnosti robiť aj prípravu na prvé sväté prijímanie inšpirovanú KDP, takže povedomie o katechézach sa začína zvyšovať.

Je nádherné vidieť ako deti kontemplujú

Je krásne vidieť ako deti napredujú v priebehu roka, ako sa dokážu stále viac sústrediť na prácu. Do átria chodí jedno dievčatko, ktoré nevedelo udržať pozornosť dlhší čas, no odkedy k nám chodí, tak sa dokáže plnšie zúčastniť svätej omše. Počas veľkonočného obdobia naše deti najviac zaujala Posledná večera a Prázdny hrob, s ktorými veľmi radi pracujú. Taktiež sa detí veľmi dotýka katechéza o krste a dare svetla. Je nádherné vidieť ako deti sedia v krstnom kútiku a kontemplujú tento dar, ktorý dostali.

Ježiš vstal z mŕtvych kvôli mne

Často sa stretávame s tým, že deti nás so svojimi reakciami na katechézy veľmi prekvapia. Vtedy si uvedomíme, že vôbec netušíme, čo sa odohráva v detských srdciach medzi nimi a Bohom.

Lucka: Nedávno som dávala katechézu Prázdny hrob jednému chlapcovi – Peťkovi, ktorý stále myslí na rôznych rozprávkových hrdinov a zdá sa, že býva často nesústredený. Prečítali sme si spolu zo Svätého Písma stať ako Mária Magdaléna a iná Mária prišli k hrobu, anjel odvalil kameň a hrob bol prázdny. Po prečítaní a ukázaní práce s prázdnym hrobom som sa ho spýtala: „Čo si počul?“ Zdalo sa, že Peťko vôbec nedával pozor, nechápavo na mňa pozeral. Tak som sa ho spýtala, pre koho vstal Ježiš z mŕtvych. S úplnou prirodzenosťou a ľahkosťou odpovedal: „No asi pre mňa.“ Úplne ma to zasiahlo.

Kristínka: Keďže som asistentka vždy ma veľmi teší, keď je katechéza prezentovaná celej skupinke a tak môžem byť prítomná na katechéze v role Božieho dieťaťa. A keď okrem pozorovania detí som i ja zapojená do interakcie, napr. tak, že dostanem zapálenú krstnú sviecu. Takéto okamihy sú pre mňa vzácne s možnosťou meditácie a hlbšieho prežitia daného stretnutia. Pre mňa je každá katechéza niečím výnimočná. Práve v tomto období ma oslovuje Dobrý pastier a taktiež Krst a o Veľkom Svetle, ktoré potrebujem i ja pre svoj život prijať.

Katechézy sa stali mojou neoddeliteľnou súčasťou

Lucka: Katechézy sa stali mojou neoddeliteľnou súčasťou. Pre mňa je obrovské požehnanie môcť byť pri tom ako deti pracujú s materiálom, ako sa modlia a s akou prirodzenosťou idú na podstatu. Uvedomujem si, že aj ja mám často pokrivené predstavy v žití mojej viery. Deti mi pomáhajú vracať sa späť a zbavovať sa týchto predstáv. Môjmu srdcu je najbližšia katechéza o Dobrom pastierovi. V každodennom živote mi stále pripomína ako nemusím poznať celú cestu, stačí mi počúvať Jeho hlas a ísť za ním, On ma povedie. Vďaka katechézam som sa tiež viac dostala k Montessori pedagogike a vnímam, ako veľmi je aktuálna práve pre dobu, v ktorej teraz žijeme.

Kristínka: Katechézy ma naučili pozorovať a vnímať deti viac srdcom a vidieť v nich veľký potenciál. Naučila som sa vidieť, že deti vedia Božie pravdy vnímať a prijímať oveľa hlbšie a intenzívnejšie, ako dospelí a cez tento postoj pokory k deťom aj pristupovať s väčšou úctou. Katechézy ma naučili viac žasnúť nad Božím dielom a poznávať hlbší zmysel kresťanského života.

Zuzka: Mňa sa najviac dotýka samotný obsah katechéz a reakcie detí naň. Často vnímam momenty, kedy deti spontánne reagujú a ich odpovede sú plné hlbokých myšlienok. Modlitba detí býva veľmi spontánna a plná vďaky za lásku, ktorou ich Ježiš miluje.

Každá kniha je pre nás niečím výnimočná

Všetky knihy ku Katechézam Dobrého Pastiera sú pre nás niečím výnimočné a keď ktorúkoľvek čítame, čudujeme sa nad myšlienkami, ktoré sú veľmi obohacujúce a v ktorých nachádzame vždy niečo nové.

Veľmi túžime po stálych priestoroch pre naše átrium

Veľmi túžime po stálych priestoroch pre naše átrium, pretože momentálne tieto priestory nemáme a tak musíme vždy materiál pred stretnutím rozložiť a na konci vždy dať naspäť do skladu. Túžime po tom, aby sme mohli v našej rýchlo sa rozrastajúcej obci postaviť novú kresťanskú škôlku s prvkami montessori pedagogiky, ktorej súčasťou bude samostatné átrium.

Sme veľmi vďačné za celé dielo Katechéz Dobrého Pastiera na Slovensku a za to, že môžeme byť jeho súčasťou. Veríme, že toto Božie dielo bude ďalej rásť a prajeme mu finančné aj personálne požehnanie, lebo vidíme, že práce je veľa a robotníkov stále málo.

Miesto: Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Rok vzniku: 2019
Vedúci a asistenti: Lucia Haverlíková, Zuzka Peťovská, Kristínka Žembery
Počet detí: 20
Počet skupiniek: 2
Počet stretnutí za týždeň: 2
Vekové rozhranie: 4 – 7 rokov
Rodinné slávenie Turíc
KDP medzi nami: Átrium vo farnosti Dobrého pastiera v Žiline
Prečítajte si
Skutočné čaro Vianoc
Žasnúci „príchod“ (lat. adventus) je asi najlepšie vystihujúce pomenovanie obdobia…