Nová kniha: Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta

K vydaným publikáciám Katechéz Dobrého pastiera (KDP) v slovenčine pribudla ďalšia kniha: Dobrý pastier a dieťa. Radostná cesta. Ide o knihu, ktorá sa zameriava najmä na vek 3-6. Jej spoluautorkami sú zakladateľky KDP Sofia Cavalletti a Gobbi Gobbi a iné zvučné mená z prostredia montessori pedagogiky a Americkej asociácie KDP.

Obsah celého programu KDP je tak rozsiahly, že ho nie je možné zachytiť v žiadnej knihe, čo ani nie je jej cieľom. Čo by však chcela táto kniha ponúknuť je predstavenie základných princípov Katechéz Dobrého pastiera a ich uplatnenie nielen v átriu (mieste, kde sa KDP konajú) ale i domácom prostredí, v živote rodiny. Je výbornou pomôckou, ako sa s deťmi rozprávať o Bohu, ktoré úryvky zo Svätého písma im ponúknuť, ako im pomôcť pochopiť svätú omšu, či ako prežiť veľké cirkevné sviatky s deťmi v rodine i farnosti a tak ich sprevádzať pri budovaní si ich vlastného vzťahu s Bohom. Týmto praktickým radám sa venujú kapitoly druhej časti knihy.

Výnimočnosť tejto knihy je jej zameranie na duchovný rozvoj dieťaťa v predškolskom veku (3 – 6 rokov), ktorý je z vývinového hľadiska jedným z najkľúčovejších, avšak častokrát akoby zabudnutý. Autorky si uvedomujú jeho dôležitosť a tiež dôležitosť a primát úlohy rodičov pri ohlasovaní Evanjelia, a preto sa kniha zameriava na nich a povzbudzuje ich ku využitiu tohto jedinečného obdobia ich detí.

Metóda Katechéz Dobrého pastiera má za sebou už 68 rokov vývoja, ktorý stojí na dlhom a starostlivom pozorovaní detí teologičkou Sofiou Cavalletti a jej montessori spolupracovníčkou Giannou Gobbi. Počas tohto dlhého obdobia sa postupne formoval okruh náboženských tém, ktoré odpovedajú na potreby detí vo veku 3-6 rokov a podporujú ich duchovný a osobnostný rozvoj.

Obsah programu Katechéz Dobrého pastiera je postavený na montessori pedagogike, ktorá je vo svete používaná už viac ako 100 rokov a rozšírená na mnohých katolíckych školách a v školských a farských katechézach, o čom svedčí aj približne 2500 miest vo svete, kde Katechézy Dobrého pastiera prebiehajú. Prístup Marie Montessori je odlišný, na aký sme zvyknutí v tradičnom vzdelávaní. Práve druhá a tretia kapitola novovydanej knihy odhaľuje myslenie tejto pedagogiky a jej prístup k deťom a ponúka výstižný a vzácny vhľad priamo od spolupracovníčok Marie Montessori.

Táto kniha vonkoncom nie je zameraná len na deti, ale je určená najmä na formáciu dospelých a pozýva k štúdiu o dieťati, vybraných státi zo Svätého písma a liturgie. V tejto knihe nečakajte dlhé teologické a katechetické state o vybraných témach, ale úplnu zameranosť na ich podstatu, do ktorej budete postupne vnikať a je tu riziko, že sa do nej zamilujete.

Knihu odporúčam každému, kto si prešiel certifikovaným formačným kurzom KDP a chce viac obohatiť svoje vedomosti, taktiež katechétom, učiteľom a rodičom, ktorí sa chcú inšpirovať pri sprevádzaní detí touto metódou, ale i každému, kto sa sa chce dozvedieť viac o tom ako Katechézy Dobrého pastiera prebiehajú a čo je ich obsahom.

Knihu je možné si zakúpiť v našom internetovom obchode: katechezydp.sk/ponuka/

KDP medzi nami: Materská škola sv. Margity v Púchove
Veľká noc pre malé deti
Prečítajte si