Zamyslenie – Dobro

Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera,

v týchto časoch, keď nemôžeme slúžiť v átriách a zdieľať náš čas s deťmi pri žasnutí nad Božou láskou, keď sa zvlášť zamýšľame nad tým, čo s naším svetom bude, keď sme nahlas pozvaní dôverovať Bohu a byť nádejou aj pre iných, chceme s Vami zdieľať duchovné povzbudenia, ktoré oslovujú nás v OZ a veríme, že môžu osloviť aj vás.


Do našich dní, keď sme zaplavovaní množstvom negatívnych správ, keď sledujeme, že vo svete množstvo ľudí trpí a sme azda aj náchylní občas podliehať pocitu, že to všetko skončí zle, nám môže pomôcť nadýchnuť sa aj úvaha Sofie Cavalletti. 

Podľa nej je mimoriadne dôležité, aby bol človek vedený otvárať oči k pozitívnemu – nie aby sme sa stali povrchnými optimistami, ale aby sme plnšie priľnuli k realite. V našom svete jestvuje vedľa seba pozitívne i negatívne, no v súčasnosti je tendencia sústrediť sa na negatívne, a pozitívne prehliadať. A to vlastne pristrihuje človeku krídla; berie nám to kyslík, ktorý potrebujeme na let k rozsiahlym obzorom poznania a plodnosti. Sústrediť sa predovšetkým na negatívny aspekt reality oberá život o jeho zmysel a znemožňuje nádej. A čo zostane zo života, keď je zbavený zmyslu a nádeje? 

Aj deťom preto dávame  čas zdržiavať sa pri „dobre vo svete“, aby tak získali schopnosť hľadieť v ňom aj na zlo bez toho, aby ich premohlo.


Spracované podľa Sofia Cavalletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 6 – 12 rokov.

Zamyslenie – Otcov pohľad
“Pomôž mi, aby som to dokázal sám.”
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.