Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (5)

Vedia sa deti skutočne modliť? Môže byť modlitba detí hlboká? V akom veku treba dieťa naučiť Otčenáš? Ako a kde sa s deťmi modliť? 

Na tieto a podobné otázky sme prinášali odpovede v našej sérii blogov. Dovoľte nám ešte krátku rekapituláciu:

 

Stôl, obrus, Sväté písmo, sviečka

V prvom blogu sme vám predstavili modlitebný kútik. Písali sme o potrebe miesta, kde sa dieťa môže stíšiť a byť blízko Bohu.

Takéto miesto, modlitebný kútik, je vlastne nízky stôl situovaný na ľahko dostupnom a tichom mieste v domácnosti. Na stole máme obrus v aktuálnej liturgickej farbe, momentálne biely, pretože sme vo veľkonočnom období.
Dôležité miesto má v modlitebnom kútiku Sväté písmo, živé Božie slovo. Nemala by chýbať sviečka. Sviečku zapaľujeme pri modlitbe alebo čítaní zo Svätého písma, symbolizuje Ježiša – Svetlo, ktoré prežiari každú tmu. Modlitebný kútik môžeme okrášliť aj ikonou Dobrého pastiera, či Svätej rodiny alebo Bohorodičky. Pridať môžeme kvety alebo listy, ktoré sme s deťmi nazbierali počas prechádzky vonku. Postupne môžeme v modlitebnom kútiku vyhradiť priestor aj na modlitebnú kartu. Viac o príprave modlitebných kariet a o tom, ako môže modlitebný kútik vyzerať nájdete v našom blogu.

Veríme, že sa vám podarilo takýto priestor doma vytvoriť. Potešíme sa, keď s nami budeme zdieľať nielen jeho fotku ale i zážitky, ktoré z neho máte.

 

 

Modlitba detí

O tom, že modlitba detí je celkom iná ako modlitba dospelých sme písali v druhom blogu. Detstvo je obdobím radosti. Deti sa modlia s veľkou ľahkosťou a modlitba je pre ne často časom osobitného očarenia. Modlitbu malých detí tvoria spontánne prejavy vďaky a chvály. Deti nepotrebujú prosiť, lebo s pokojnou istotu vedia, že im určité dobrá jednoducho patria.

Modlitba dieťaťa býva len málo štrukturovaná. Keď sa dieťa ponorí do modlitby, táto je často prepletaná dlhšími chvíľami ticha. Takto sa stáva modlitba spontánnym vnútorným prejavom. Dieťa si ňou buduje živý vzťah s Bohom. Predstavenie modlitebných formúl, naučených modlitieb, dieťaťu dáva zmysel, až keď sme si istí, že jeho modlitba už nadobudla spomínanú vnútornú podobu. Predčasné použitie formúl môže zadusiť osobný prejav dieťaťa a uspať jeho ducha.

Pozvime dieťa do modlitebného kútika kedykoľvek počas dňa. Vedieme ho tým k uvedomeniu si, že modlitba ako rozhovor s Bohom je bežná súčasť dňa, nielen špecifický úkon v určitom čase (pred jedlom, večer pred spaním).

 

Modlitba v modlitebnom kútiku

Po tom, ako sme povedali viac o príprave modlitebného kútika doma a o tom, akú úlohu zohráva modlitba v duchovnom prežívaní dieťaťa, pozvali sme do modlitebného kútika samotné dieťa.

Dieťa je potrebné do modlitebného kútika uviesť. Predstaviť mu ho ako miesto modlitby a pomenovať veci, ktoré sa tam nachádzajú. Taktiež poukázať postojom tela na dôležitosť a dôstojnosť tohto miesta.

Samotná modlitba s deťmi má byť jednoduchá a zameraná na podstatu. Naše odporúčanie nájdete v tretej časti tejto série.

 

 

Ticho

Rodičia malých detí často považujú ticho za nadľudský výkon. Deti často vnímame ako prirodzene “hlučné” stvorenia. Avšak nie je ticho ako ticho. Ticho ako vynútené ukončenie hluku je celkom iné ako vnútorné ticho. Vnútorné ticho je plné sústredenia a vyžaduje si čas.

Keď sa deti naučia tomuto tichu stáva sa pre nich dôležitým prvkom pri modlitbe. Je to pre nich čas, kedy počúvajú Boží hlas, alebo sú len tak jednoducho s Bohom.

Konkrétne rady, ako na ticho s deťmi pri modlitbe nájdete vo štvrtej časti nášho blogu.

 

Ako nadchnúť deti pre modlitbu?

Jednoduchá otázka, na ktorú sa nedá až tak jednoducho odpovedať.

Dobré je začať tým, že náboženský potenciál malých detí budeme brať vážne.

Ďalšia rada je z pera spoluzakladateľky Katechéz Dobrého pastiera Sofie Cavalletti:

 

“Ak chceme pomôcť dieťaťu priblížiť sa k Bohu, mali by sme sa trpezlivo, odvážne a nekompromisne zbavovať zbytočností vo vzťahu s Bohom a snažiť sa stále viac priblížiť k podstate a k jadru viery. To vyžaduje štúdium a modlitbu. Samotné dieťa nám bude učiteľom, ak vieme, ako ho pozorovať.”

Sofia Cavalletti: Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3-6 rokov

Na záver, pamätajme na to, že modlitba je rozhovor, je vzťah. A vzťah je vždy tajomstvom. Tak aj to, čo sa deje medzi dieťaťom a Bohom, bude pre nás vždy tajomstvom. Ale nemáme sa čoho báť, veď

 

Boh a dieťa spolu dobre vychádzajú”.

Adele Costa Gnocchi- blízka spolupracovníčka Márie Montessori

Zdroj: Náboženský potenciál dieťať vo veku 3-6 rokov
https://www.cgsusa.org/

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (6) – Sväté písmo
Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.