Zamyslenie – Tajomstvo pastierov

Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera,

v týchto časoch, keď nemôžeme slúžiť v átriách a zdieľať náš čas s deťmi pri žasnutí nad Božou láskou, keď sa zvlášť zamýšľame nad tým, čo s naším svetom bude, keď sme nahlas pozvaní dôverovať Bohu a byť nádejou aj pre iných, chceme s Vami zdieľať duchovné povzbudenia, ktoré oslovujú nás v OZ a veríme, že môžu osloviť aj vás.


Premýšľali ste niekedy nad tým, že najobvyklejšie zamestnanie medzi prorokmi a vodcami Starého zákona bolo pastierstvo?

Prečo Boh povolal do významných pozícií toľko pastierov?

Tajomstvo pravdepodobne tkvie v dlhých hodinách prežitých v tichu a samote. Pastieri deň čo deň trávili čas pohrúžení do Božieho chrámu, ktorým je vesmír. Ticho a samota im umožnili načúvať Božiemu hlasu vo vlastnom živote.

Aj keď nemôžeme odísť do úplného ticha a samoty, nájdime si čas na ticho a počúvanie Boha v ňom. V čase, keď sa nás dotýka utrpenie mnohých a sami máme strach, je počúvanie Božieho hlasu to, čo nám prinesie pokoj a nádej.


Spracované podľa: Matthew Kelly: Dynamickí katolíci 

Ako nadchnúť deti pre modlitbu? (4) Ticho
Zamyslenie – Otcov pohľad
Prečítajte si