Zamyslenie – Otcov pohľad

Drahí priatelia z komunity katechéz Dobrého pastiera,

v týchto časoch, keď nemôžeme slúžiť v átriách a zdieľať náš čas s deťmi pri žasnutí nad Božou láskou, keď sa zvlášť zamýšľame nad tým, čo s naším svetom bude, keď sme nahlas pozvaní dôverovať Bohu a byť nádejou aj pre iných, chceme s Vami zdieľať duchovné povzbudenia, ktoré oslovujú nás v OZ a veríme, že môžu osloviť aj vás.


V našej súčasnej každodennosti sa nám môže stať, že často narážame na vlastné limity. Nie je ľahké zrazu tráviť čas stereotypne s nemožnosťou ísť kam sa nám chce, s najbližšími, pri ktorých často najviac vidíme svoje aj ich chyby. 

Boh však nečaká, kým sa staneme dokonalými, aby nám dal okúsiť svoju plnosť, aby nám dal všetku svoju lásku. Zároveň nám nehovorí: “Je to v poriadku, milujem ťa takú, aká si, nepotrebuješ sa zmeniť.” Nabáda nás prekonať vlastné hranice, lebo jeho pohľad je pohľadom nádeje. Nedáva nám ustrnúť v tom, čím aktuálne sme. Jeho láska vzbudzuje v nás túžbu, aby sme sa zmenili. Uverme, že On zmôže v nás všetko. Potrebuje len naše áno, našu úplnú, bezpodmienečnú dôveru a podriadenosť jeho vôli.

Hoci sa nám niekedy zdá, že sa nič nedeje, nič sa nemení, majme istotu, že keď rozsievač zasial semeno, či bdie, či spí, semeno klíči a rastie a on o tom ani nevie (porov. Mk 4,27), až dorastie na veľký strom. 

K šťastiu jestvuje rýchlejšia a istejšia cesta: nepozerať na seba, vystaviť sa Otcovmu pohľadu a nájsť sa v ňom, ktorý je sama láska a dobrota.  Ako píše apoštol Pavol: “A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.” 2 Kor 3,18


Spracované podľa Jo Croissant: Kňazstvo ženy Kňazstvo srdca

Zamyslenie – Tajomstvo pastierov
Zamyslenie – Dobro
Prečítajte si