KDP medzi nami: Átrium v Kolégiu Piaristov v Nitre

Toto átrium sa nachádza v samostatných priestoroch v Kolégiu Piaristov v Nitre. Hlavným dôvodom jeho vzniku bola spoločná túžba priniesť katechézu deťom, ktorú uvítali a podporili aj piaristi. Viac nám o svojej službe povedali sprevádzajúci Helka a páter Peter. 

Najväčšou pomocou boli Božie zásahy

Najväčšou pomocou od začiatku boli pre nás Božie zásahy, keď Boh spájal ľudí, ktorí mali otvorené srdce a ochotu nechať sa formovať. Veľkou pomocou bola aj neustála možnosť komunikovať so zástupcami organizácie KDP, keď sme potrebovali poradiť a mohli sme sa nechať viesť ich cennými radami. Taktiež, keď sme sa presúvali zo spoločných priestorov do vlastných. Aj napriek času obmedzení kvôli pandémii nám Pán požehnal, aby sme všetko vybavili a pripravili ako priestory tak i nás. Takýmto spôsobom nám Pán neustále potvrdzuje, že sa o všetko v Átriu postará.

Katechézy Dobrého pastiera zasievajú do detí malé semienko, ktoré neustále rastie

Naše átrium navštevuje 16 detí vo veku 3 – 6 rokov, pričom sa stretávame dvakrát do týždňa. Átrium poznajú najmä rodiny, ktoré spolupracujú s nitrianskymi piaristami, keďže sa stáva súčasťou ich pastorácie. Spolubratia piaristi sa boli priebežne pozrieť ako sa formovali priestory átria a podporujú jeho činnosť. Deti si postupne zvykajú na pravidlá v átriu, vedia sa viac sústrediť a vydržať dlhšie pri jednej práci. Je veľmi povzbudzujúce počuť kedykoľvek počas dňa od svojho dieťaťa, ktoré tiež navštevuje átrium, myšlienku, ktorú si prinieslo domov. Počas práce v átriu máme možnosť pozorovať ako deti prepájajú jednotlivé katechézy, nejaký malý detail, ktorý vypovedia pri inej katechéze, vtedy žasneme, ako sa ich Boh dotýka, hoci nevidíme konkrétne v danom momente, že si niečo z katechézy odnášajú.

Čas katechéz sa hlboko dotýka môjho vnútra

Helka: Na sebe vnímam, že všetky dary, ktoré Boh chce darovať našim deťom, chce darovať aj mne. Čas katechéz sa hlboko dotýka môjho vnútra, keď si môžem naplno uvedomovať, že jediný učiteľ je Dobrý Pastier. Na mnohých stretnutiach som pocítila hlboký dotyk živého Boha a mohla som sa úplne vzdať kontroly nad celým stretnutím. Viem, že Boh to má v rukách a môže neviditeľným spôsobom zanechávať stopy v našich srdciach, ako v mojom, tak aj v detských.

páter Peťo: Keďže som sa začal venovať Átriu v podstate hneď po mojej vysviacke, tak formácia na kurzoch prirodzene rozvíja spôsob, akým odovzdávať poklad viery. Presah do môjho života je najmä v rámci vyučovania náboženstva, na ktoré podľa môjho názoru treba investovať oveľa viac energie ako sa v súčasnosti vynakladá.

Podobenstvá o Božom kráľovstvo pozývajú deti premýšľať nad tajomstvom života

Podobenstvá o Božom kráľovstve sú nám veľmi blízke. Nielen preto, že napĺňajú potrebu malého dieťaťa, ale majú pre neho hodnotu aj v budúcnosti, pretože dieťa pripravujú, aby dokázalo vnímať aj svoju úlohu v Božom kráľovstve.

Helka: Osobne mám veľmi rada podobenstvá o Božom kráľovstve aj pre krátkosť viet a obrovskú hĺbku. Tie skryté tajomstvá a neustále pôsobenie na dieťa a taktiež kontrast veľkosti a malosti.

páter Peťo: Špeciálne miesto v mojom srdci má paradoxne materiál z praktického života – príprava kvetov. Súvisí to s priebehom kurzov, keď som ako jediný muž v miestnosti bol dieťaťom, ktoré sa zúčastňovalo ukážky od lektorky.

Máme tú výsadu, že môžeme vidieť Boha pri „zvádzaní“ stvorenia

Naša obľúbená myšlienka je z knihy Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov : „Je nám dané vidieť to, ako Boh priťahuje svoje stvorenia. Máme tú výsadu, že môžeme vidieť Boha pri „zvádzaní“ stvorenia a vidieť, ako sa toto stvorenie necháva ovládnuť radosťou.“ Tiež radi čerpáme myšlienky z knihy od Gianny Gobbi – Počúvanie Boha spolu s deťmi, ktorá obsahuje veľa praktických skúseností z práce s deťmi.

Túžime v átriu pripravovať deti na prvé sväté prijímanie

V rámci našich ďalších plánov túžime rozšíriť tím sprevádzajúcich ľudí, aby sme mohli mať stretntutia v átriu každý pracovný deň, a tiež ponúknuť Katechézy Dobrého pastiera pre 6 -9 ročných a touto formou aj pripravovať deti k prvému svätému prijímaniu. V našom tíme sprevádzajúcich je aj kňaz – páter Peter, ktorý zastrešuje celé fungovanie átria a je ochotný robiť aj tie najmenšie služby preto, aby všetko fungovalo.

Dielu KDP na Slovensku prajeme, aby neustále rástlo a aby stále viac detí mohlo objavovať vzťah s Bohom aj prostredníctvom Katechéz Dobrého pastiera.

Miesto: Nitra – Kolégium Piaristov
Rok vzniku: 2019
Vedúci a asistenti: Páter Peter Valachovič, Helena Slováková, Barbora Koprdová, Oľga Kotorová, Slavomíra Kamenická
Počet detí: 16
Počet skupiniek: 2
Vekové rozhranie: 3 – 6
Počet stretnutí za týždeň: 2
Veľká noc v kruhu rodiny
KDP medzi nami: Átrium Dominik v Spišskej Novej Vsi
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.