KDP medzi nami: Átrium v Gréckokatolíckej farnosti v Bardejove

Katechézy Dobrého pastiera medzi nami:

Átrium v Gréckokatolíckej farnosti v Bardejove

V nasledujúcom blogu predstavíme átrium, ktoré sa nachádza v priestoroch Gréckokatolíckej farnosti v Bardejove. O jeho vzniku a činnosti nám porozprávala vedúca átria Sára.

Našu víziu sprevádzať deti metódou KDP naši duchovní podporili

Ku katechézam Dobrého pastiera sme sa dostali v roku 2022 a veľmi nás tento koncept vovádzania detí do viery oslovil. Keďže sa však jedná o koncept, ktorý je prispôsobený rímskokatolíckemu obradu, potrebovali sme súhlas od nášho duchovného otca. Ten nám ho udelil a farár gréckokatolíckej farnosti Hieromučeníkov Gojdiča a Hopka, otec Florián Potočňák, nám poskytol priestory. Neskôr v roku 2023 sme boli predstaviť našu činnosť aj nášmu apoštolskému administrátorovi sede vacante Prešovskej Archieparchie vladykovi Petrovi Rusnákovi, ktorý nás podporil v našej snahe adaptovať Katechézy Dobrého Pastiera do východného obradu. Výsledkom stretnutia je cieľ vytvoriť kurikulum katechéz adaptovaných na náš obrad a schválených gréckokatolíckym arcibiskupstvom.

Materiály upravujeme pre potreby gréckokatolíckej liturgie

Spomedzi všetkých metodických listov neupravujeme len podobenstvá a príbehy z Ježišovho života, v ostatných katechézach cítiť prienik nášho východného obradu cez liturgické materiály, sviatosti a slávnosti. Konzultujeme naše zmeny s kňazmi, liturgistami, potom overujeme na deťoch, či to funguje. Veľmi vďačíme vedeniu KDP, ktoré nás podporuje a sprevádza v celom procese adaptovania nášho obradu. Je to náročná úloha a ani zďaleka nie sme v cieli, veď ani Gianna Gobbi so Sofiou Cavelletti nevymysleli katechézy za dva roky. 

Deti v átriu vovádzame do bohatstva našej tradície

V našej liturgii prechovávame  úctu k ikonám a to sa snažíme priniesť aj deťom do átria. Ikony sviatkov majú svoje miesto v modlitebnom kútiku a obmieňame ich podľa liturgického roka. “Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo sú v hroboch, život daroval” (tropár sviatku Vzkriesenia opakujúci sa vo sv. liturgiách paschálneho obdobia) neodmysliteľne patrí aj do nášho átria v čase po Pasche (Veľkej Noci) a aj ostatné obdobia liturgického roka sprevádzajú liturgické piesne (väčšinou tropáre sviatkov), ktoré deti poznajú z chrámu.

,,Ovocie“ nie je vidieť hneď, ale veríme, že sejeme niekde hlbšie

To, ako sa katechézy dotýkajú sŕdc detí nie vždy vidíme, no občas máme možnosť zažiť krásnu chvíľu, kedy môžeme cítiť pôsobenie Ducha Svätého. 

Môj štvorročný syn sa isté obdobie odmietal nahlas modliť doma pri spoločnej modlitbe. Dosť som sa kvôli tomu trápila, jeho mladšiemu bratovi sa počas modlitby nezavreli ústa. Ale v modlitebnom kútiku v átriu sa na moje prekvapenie nemal problém modliť aj prvý. Často vidím na mojich synoch, že doma kreslia alebo ďakujú pri modlitbe za niečo až po dvoch – troch týždňoch po tom, ako to zažili v átriu. Dalo by sa povedať, že  „ovocie“ asi nie je vidieť hneď, ale veríme, že sejeme niekde hlbšie. Aj rodičia nám často hovoria, že deti prídu domov pokojné a spokojné.

Filipovka (Adventné obdobie) sa niesla v duchu Izaiášových proroctiev

Počas prípravy na Kristovo narodenie, ktoré trvá od 15. novembra, sme namiesto sochy tehotnej Panny Márie mali ikonu Bohorodičky (Pomocníčka pri pôrodoch). Najprv som mala obavy, či trojročné deti pochopia, že je tehotná, lebo je to menej zreteľné než na soche, ktorú používajú rímskokatolícke átriá. Ale hneď prvé dieťa sa ma spýtalo, či má bábätko v brušku. Počas Filipovky sme spievali S nami Boh ako odpoveď na Izaiášove proroctvá.  Aj v našom obrade majú Izaiášove proroctvá, nad ktorými v átriách rozjímame pred sviatkami Ježišovho narodenia, svoje miesto a deti aj na liturgii počujú o zvláštnych menách Mesiáša. Už ich poznajú aj z átria a môžu to celé lepšie uchopiť. 

V kresbách detí sa opakovane objavuje motív Svetla 

Počas Filipovky bolo zrejmé, že téma Svetla, nad ktorým rozjímame v átriu sa deti hlboko dotýka. Žasnú pri rozhovoroch o Svetle, ktoré raz príde a už nebude žiadna tma a motív svetla sa objavuje opakovane v kresbách počas celého obdobia prípravy na Kristovo narodenie.

Práve so svetlom súvisí aj najsilnejší zážitok v átriu. Po prezentácii o veľkom svetle ostali deti natoľko fascinované, že niektoré až do konca roka kreslili obrázky plné svetla vo všetkých možných podobách. Menšie deti kreslili machuľky so svetlom znázorňujúcim sviece, väčšie deti svetlo vychádzajúce z oviec a z Ježiša alebo svetelný lúč vychádzajúci z jasieľ. Hlbokým zážitkom je pre nás tiež vidieť ako už najmenšie deti, ktoré zvyčajne nie sú veľmi trpezlivé, sa v átriu sústredia na svoju prácu až pokým ju nemajú hotovú a neuveriteľne precízne prekresľujú materiál s plnou sústredenosťou. Môžeme len hádať, čo Boh koná v dieťati a ďakovať mu, že k nemu, aj k nám hovorí. Ešte by som spomenula prezentáciu Prestol I (v rímskokatolíckom obrade Oltár I.), ktorá deti tiež veľmi fascinuje a niektoré s ňou pracujú opakovane na každom stretnutí a vnikajú stále hlbšie do veľkého tajomstva, ktorým je svätá liturgia.    

V našom poznaní je nevyhnutné “rásť” a kráčať spolu s deťmi

Osobne vnímam, že mi Katechézy pomáhajú v materstve. Veľa kníh o rodičovstve som mala načítaných už pred absolvovaním kurzu, ale až na kurze sa to akoby zhmotnilo. A navyše v átriu nadobudnutú teóriu uvádzame do praxe v prostredí, ktoré je iné ako doma, a potom ju môžeme ľahšie aplikovať aj doma pri svojich deťoch. Skúsenosť iných katechétiek je, že je nevyhnutné “rásť” a kráčať spolu s deťmi, nedá sa zastaviť na určitom stupni poznania, ale nanovo rozjímať Božie Slovo. Potrebujeme budovať vzájomný vzťah nielen medzi nami, v komunite, ale aj poznať rodiny, ktorých deti k nám chodia.

Pri prezentácii o Dobrom pastierovi deti cítia, že sú milované

Veľmi blízka nám aj deťom je prezentácia o Dobrom pastierovi. Deti dychtivo „posúvajú“ ovce očami, cítia, že žiadna z nich by nemala ostať mimo ovčinca a túžia po tom, aby čím skôr boli všetky spolu, pod ochranou ich dobrotivého pastiera. Lebo to je ich jediné pravé miesto kam patria, kde sa cítia bezpečne a milované.

Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám

Obľúbená kniha v našom átriu je Dobrý Pastier a dieťa – radostná cesta a najobľúbenejšia je myšlienka:  Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám.

Veľmi nás oslovuje osobnosť  a skúsenosti našej školiteľky Claudie 

Na certifikovaný kurz do Piešťan sme sa vybrali z Bardejova aj s našimi manželmi a deťmi. Kým sme sa my vzdelávali na kurze, naši traja manželia s desiatimi deťmi vzbudzovali pozornosť všade, kam prišli, lebo najmladšie nemalo ani rok. Pre oteckov to bola aj príležitosť prehĺbiť si vzťahy s deťmi. 

Veľmi nás oslovuje osobnosť našej školiteľky Claudie a jej zameranie “na hlbinu” v práci katechétu. Sme vďační za to, že nám sprostredkúva jej osobnú skúsenosť s prácou v átriu so zakladateľkami KDP, Sofiou a Giannou. Tiež vnímame, že jej je osobitne blízka naša východná spiritualita a je s ňou osobne oboznámená.

Chceli by sme pripraviť manuál katechéz pre potreby gréckokatolíckej liturgie

V spolupráci s OZ Átrium Dobrého pastiera sa snažíme pripraviť manuál katechéz pre potreby gréckokatolíckej liturgie, ktorý by mohli využívať aj ostatné gréckokatolícke átriá na Slovensku. Faktom je, že by sa mohlo zdať, že úprava metodických listov spočíva iba v zámene slov zo západného na východný obrad, čo by mohli zvládnuť aj samotné katechétky. V skutočnosti je však kvôli odlišnosti našich obradov nevyhnutná spolupráca liturgistu západného a liturgistu východného obradu, aby vybrali podstatu, ktorá sa má danou prezentáciou odovzdať, aby nechtiac nedošlo k pochybeniu. Podobne náročnou je aj príprava samotných liturgických materiálov, ktoré sa v prezentáciách používajú.

V budúcnosti by sme radi otvorili aj úroveň pre deti 6-9 a 9-12 rokov a aby možno raz KDP nahradilo prípravu na prvú svätú spoveď a prvé sväté prijímanie.

Dielu KDP prajeme, aby sa darilo zasievať Evanjelium nielen do sŕdc detí, ale aj rodičov. Nech nás všetkých, katechétov aj kňazov, čo spolupracujeme na tomto diele, premieňa Boh na svoj obraz, aby sme boli stále presvedčivejšími svedkami Ježišovej Lásky pre tento svet.

Miesto:  Bardejov
Rok vzniku: 2o22
Vedúci a asistenti: Sára Hrabčáková, Katka Antošová, Janka Simová, Danka Kobulnická, Ľubka Capová, Ivetka Krušková, Ľubka Grešková
Počet detí: 25
Počet skupiniek: 3
Vekové rozhranie detí: 3 -9 r.
Počet stretnutí za týždeň:  3
KDP medzi nami: Átrium v Považskej Bystrici
KDP medzi nami: Átrium Dobrého Pastiera Trenčín
Prečítajte si

Z dôvodu čerpania dovolenky budeme nové objednávky vybavovať až po 16.6.2024. Ďakujeme za pochopenie.