Veľká noc v kruhu rodiny

Slávenie veľkonočných sviatkov je slávenie Tajomstva, ktoré tvorí najhlbšiu podstatu našej viery. Počas Svätého týždňa spolu s Ježišom prechádzame jednotlivými momentmi, ktoré vyústili do jeho smrti a zmŕtvychvstania. Hoci každý z týchto momentov je veľmi bohatý na symboly, všetky sú prepojené tak hlboko, že tvoria jednu celistvú udalosť.

Veľká noc je vyvrcholením a naplnením významu Ježišovho pozemského života. Počas Poslednej večere Ježiš dáva zmysel tomu, čo sa v nasledujúci deň odohrá na Kalvárii. Predpovedá svoju úplnú obetu, dar z tej najväčšej lásky. Dobrý pastier dáva svoj život za svoje ovce. Pri Poslednej večeri hovorí „Toto je moje telo…. Toto je moja krv…“ V piatok Ježiš dokončí úplné sebadarovanie, ktoré by bez darovania sa počas Poslednej večere bolo iba nezmyselnou násilnou smrťou. Dobrovoľné podstúpenie násilnej smrti sa mení na skutok lásky – na realizáciu slov z Poslednej večere. Ježiš však nezostáva v moci smrti, pretože smrť a temnota nedokáže vlastniť dokonalú lásku. Plnosť jeho Lásky priniesla celému ľudstvu plnosť Života. Veľká noc je teda jedna udalosť – je to cesta, ktorá končí víťazstvom. Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Pri každej svätej omši zažívame moment Veľkej noci a vyznávame:

Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.

Prinášame Vám príručku plnú inšpirácií na slávenie Veľkej noci v kruhu rodiny.

Prijmite pozvanie spolu s deťmi uvažovať nad udalosťou Poslednej večere a darom, ktorý nám Ježiš zanechal cez slová premenenia, nahliadnuť do historických a geografických súvislostí pri udalostiach piatku utrpenia Pána a nechajte sa preniknúť svetlom vzkrieseného Krista, ktoré túži prežiariť aj naše životy.

Príručka obsahuje aktivity a meditácie, cez ktoré môžete spolu s deťmi prechádzať vo štvrtok Pánovej večere, v piatok utrpenia Pána a na Veľkú sobotu či veľkonočnú nedeľu.

Prajeme Vám nech sa radosť zo vzkrieseného Krista naplní Vaše životy pokojom a nádejou!

Príručka na stiahnutie:

„Kto si, Ježiš?”
KDP medzi nami: Átrium v Kolégiu Piaristov v Nitre
Prečítajte si