KDP medzi nami: Átrium Dominik v Spišskej Novej Vsi

Átrium Dominik vzniklo v roku 2022 a nachádza sa v Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy v Spišskej Novej Vsi. Átrium navštevuje 17 detí vo veku 3 – 7 rokov, ktoré sú rozdelené do dvoch skupiniek. Deti sprevádzajú dve Katky a Mária, ktoré sa s nami podelili o to, ako sa k tejto službe dostali, a ako katechézy menia ich pohľad na dieťa a prinášajú im pokoj a povzbudenie žiť živú vieru.  

„Cítila som v srdci túžbu vytvoriť v našej farnosti átrium“

Ako montessori pedagóga ma veľmi zaujali Katechézy Dobrého pastiera a túžila som, aby sme aj v našej farnosti vytvorili átrium – miesto, kde sa deti budú stretávať s Bohom. Spolu s Majkou Marchynovou sme sa prihlásili na kurz a zistili sme, že na tom istom kurze bude až osem účastníkov z okolia Spišskej Novej Vsi. Vytvorili sme tak komunitu, ktorá nám pomohla v začiatkoch a získali sme tak ďalšiu spolupracovníčku Katku Novysedlákovú a ďalších, s ktorými sme v kontakte. Vďaka riaditeľovi DKÚ Spišskej diecézy ThDr. Viktorovi Pardeľovi, PhD., ktorý nás podporuje a vedie, sme mohli v priestoroch DKÚ vytvoriť Átrium Dominik. Veľkou finančnou pomocou pre nás bolo získanie grantu a tak sme mohli v krátkom čase prerobiť priestor a zabezpečiť zariadenie s pomôckami. Spolupracujeme najmä s Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy, ktorý nás podporuje a zároveň spolupracujeme s ním na rozvoji farskej katechézy. Cítime podporu aj zo strany miestnych rodičov, ktorí veľmi túžia viesť svoje deti na ceste k Bohu a sme radi, že môžeme byť toho súčasťou.

V očiach detí vidíme túžbu viac spoznávať Boha

Deti, ktoré prichádzajú do átria sú radostné a zároveň pokojné. Tešia sa na čas, ktorý prežijú s Bohom, aj keď o tom nerozprávajú. V ich očiach však vidieť silnú túžbu spoznávať Boha viac a viac a potom ho vnímať aj vo všedných dňoch.

Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo (Izaiáš 9,1a)

Keď s deťmi uvažujeme nad Božím slovom, často nás prekvapí, ako sa deti dokážu ponoriť do textu a rozjímať nad ním. Spomínam si na šesťročného Lukáša, ktorý po prezentácii Proroctva o veľkom Svetle, odišiel pracovať do krstného kútika. Tam niekoľko minút zotrval v modlitbe pri zapálenom paškály a s odpálenou krstnou sviecou. Neskôr povedal, že nechápe prečo dospelí na pohrebe plačú, veď idú k Bohu do neba.

Sprevádzanie detí v átriu nás učí pokore a mení naše pohľady

Pôsobenie v átriu obohatilo prežívanie našej osobnej viery. Pri príprave pomôcok do átria vstupujeme do podstaty tajomstiev, a to prehlbuje aj nás dospelých. Deti nás učia tichu, v ktorom nachádzame Boha. Zamýšľame sa nad tajomstvami viery a hľadáme ako dieťa. Učí nás to veľkej pokore a mení to naše zaužívané pohľady. Často krát nás deti prekvapia, koľko toho vedia o Bohu a aký s Ním majú hlboký vzťah. Z Katechéz neodchádzame unavené, ale pokojné a povzbudené žiť živú vieru.

Deti si držia zapálenú krstnú sviecu a sú šťastné

Môjmu srdcu je veľmi blízka katechéza Krst- svetlo a biele rúcho. Vždy ma oslovuje ako od proroctva O veľkom Svetle, cez očakávanie daru na Vianoce a slávnosti Svetla na Veľkú noc, spolu sedíme v krstnom kútiku a prechádzame týmito udalosťami. Pri momente odpálenia krstnej sviece od paškálu sa deti ponoria do svetla, ktoré im podávam a ich oči žiaria šťastím. Vtedy si aj ja sama uvedomím, aký veľký dar viery som od rodičov dostala. Deti si držia zapálenú krstnú sviecu a sú šťastné. Hoci sviece zahasíme, sú šťastné naďalej, lebo sami prichádzajú na to, že svetlo zostáva v ich srdciach.

Deti prirodzene milujú Boha

V našom átriu máme veľmi radi knihu Náboženský potenciál dieťaťa, v ktorej nachádzame okrem iného aj príbehy detí z átria, ktoré nám ukazujú, ako deti prirodzene milujú Boha. Sofia Cavalletti dokázala krásne popísať vzťah detí s Bohom a verila, že tento vzťah je veľmi výnimočný a je potrebné deťom pomôcť v jeho budovaní.

Túžime rozšíriť naše átrium o druhú úroveň pre deti vo veku 6 – 9 rokov

Veľmi túžime ponúknuť Katechézy v našej farnosti všetkým, ktorí o ne majú záujem. To si vyžaduje prizvať do spolupráce viac ľudí, ktorí si spravia certifikovaný kurz a bude im horieť srdce pre Katechézy. V budúcnosti by sme chceli átrium rozšíriť o druhú úroveň, aby deti, ktoré práve navštevujú naše átrium, mohli prirodzene pokračovať ďalej. Preto plánujeme zúčastniť sa kurzu pre druhú úroveň pre vek 6 – 9 rokov.

Katechézy zmenia život aj život vo farnosti

Ak cítite v srdci túžbu založiť átrium vo Vašej farnosti, môžete sa prihlásiť na certifikovaný kurz, na ktorom stretnete komunitu ľudí, ktorá môže byť pre vás veľkým povzbudením. Preniknete hlbšie do Katechéz Dobrého pastiera a dostanete silu prekonať prekážky. Katechézy s deťmi zmenia váš život aj život vo vašej farnosti.

KDP by sme chceli popriať, nech naďalej rastú, a aby mali dostatok sprevádzajúcich, ktorí sa budú chcieť vzdelávať a budú veriť v náboženský potenciál dieťaťa. Nech menia naše farnosti a rodiny, aby sme mali živú vieru, a aby sme sa všetci približovali k Bohu tak ako dieťa.

Miesto: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
Rok vzniku: 2022
Vedúci a asistenti: Katarína Kalíková, Katarína Novysedláková, Mária Marchynová
Počet detí: 17
Počet skupiniek: 2
Vekové rozhranie: 3 – 7
Počet stretnutí za týždeň: 2
KDP medzi nami: Átrium v Kolégiu Piaristov v Nitre
KDP medzi nami: Átrium v Podunajských Biskupiciach
Prečítajte si