KDP medzi nami: Átrium v Podunajských Biskupiciach

Átrium, do ktorého zákutia dnes nazrieme sa nachádza v pastoračnom centre vo farnosti Bratislava v Podunajských Biskupiciach. Na naše otázky nám s ochotou odpovedali Lenka, Mária a Robo, ktorí v ňom v tomto roku sprevádzajú 40 detí vo veku 3-11 rokov. Podelili sa s nami o zážitky z átria, ktoré sa dotkli ich sŕdc, aj o to, ako oni sami prežívajú chvíle strávené v átriu.

Veľkorysé podkrovné priestory nám umožnili rozšíriť átrium o druhú úroveň

Dôvodom vzniku nášho átria bola potreba ponúknuť deťom vo veku 3 – 6 rokov formáciu, ktorá v našej farnosti chýbala. Vďaka ochote pána farára v Podunajských Biskupiciach sme mohli átrium, ktoré viedla predtým Katka Brezová, presťahovať do veľkorysých podkrovných priestorov pastoračného centra v tejto farnosti. Keďže priestory sú naozaj veľké, mohli sme zariadiť átrium pre 1. aj pre 2. úroveň, ktoré práve dokončujeme. Tým, že sa náš tím rozrástol, môžeme slúžiť deťom tri poobedia do týždňa. Postupom času vnímame, že Katechézy Dobrého pastiera sa dostávajú viac do povedomia veriacich v našej farnosti. Prezentovať Átrium sme mali možnosť aj na farskom dni, čím sa opäť rozšírilo povedomie o tejto aktivite.

V deťoch zostáva zasadené semienko, ktorému Boh dáva vzrast

Keď deti začali navštevovať átrium, začali sme na nich postupne pozorovať zmeny. Už pri vstupe do átria, sa dokázali stíšiť a naladiť na priestor, do ktorého vstupujú. Často sa im čas v átriu zdal veľmi krátky a chceli zostať dlhšie, niektoré by chceli chodiť do átria každý deň.

Bližšie nám o týchto skúsenostiach povedali Lenka a Robo.

Lenka: Všetky deti chodia do átria veľmi rady. Ja sama rada pozorujem ako sa im darí v átriu spomaľovať, sústrediť sa, zostávať v tichu a zamyslení. Často prídu veľmi veselé a živé, ešte cestou po schodoch mi chcú vyrozprávať všetko, čo zažili v uplynulých dňoch a potom, kým sa prezujú a prezlečú, akoby sa už pomaly ladili na iný priestor – ten ich vťahuje a často už kým si vešajú bundu vedia, čo chcú ísť robiť a pokojným krokom v tichu idú k svojej práci. Staršie deti nikdy nechcú veriť, že už uplynul čas stretnutia v átriu, mnohé tam ešte zostávajú a po dvoch hodinách ich musíme presviedčať, že skutočne už končíme.

Robo: Katechézy deti nepretvárajú hneď, ale zostáva v nich zasadené semienko, ktorému Boh dáva vzrast. Vnímam to najmä, keď sa rozprávam s rodičmi. Mama jedného dievčatka pozorovala ako kľačí pred kostolom vonku v zime asi štyri minúty a potom jej povedala, že sa modlila. Premenu vnímam aj na vlastných deťoch, ktoré navštevujú átrium. Sú vnímavejšie na veci a malé zmeny, ktoré sa dejú okolo nich. Na začiatku adventu, keď sa zmenila liturgická farba mi dcéra hneď povedala, že farba bude fialová.

Po dvoch rokoch sme mali opäť možnosť prežívať adventné obdobie v átriu

Po dlhom čase sme sa mohli spolu s deťmi pripravovať na príchod dieťaťa, o ktorom proroci povedali, že bude zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja. Spolu s deťmi sme tento čas prežili v očakávaní a údive na Dieťaťom, ktoré prichádza. Tak ako i nás aj detí sa adventné katechézy hlboko dotýkajú. Spomínam si na jednu reakciu, ktorú som zažil pri prezentovaní Ježišovho narodenia. Deti tento príbeh poznajú, ale predsa sa ma na začiatku pri predstavovaní figúrok pýtali, že kde je dieťa Ježiš. Prišla obrovská radosť a žasnutie, keď som malé dieťa pri čítaní Božieho slova uložil do jasličiek. Teraz si uvedomujem, ako píše Sofia Cavalletti, že deti dokážu ľahko vtiahnuť dospelého do užasnutého obdivu. Dozrievanie Božieho slova vnímam aj na kresbách detí. Jeden chlapec spočiatku nakreslil veľmi jednoduchú kresbu, no o týždeň neskôr sa k nej vrátil a ďalej na nej pracoval. Pri týchto situáciách vnímam ako Božie slovo postupne v deťoch dozrieva a stáva sa ich súčasťou.

„Nebeské kráľovstvo je ako víno a voda v kalichu

Ako píše Sofia Cavalletti, malé deti majú úžasnú schopnosť „vidieť neviditeľné“, vnímať transcendentné a tým prenikať do reality, ktorá obsahuje „viditeľné i neviditeľné.“ Zároveň je pre ne typická schopnosť žasnutia. Radosť a údiv sú neoddeliteľnou súčasťou práce detí aj v našom átriu.

Robo: Po prezentácií Narodenia Ježiša, keď sme spolu s deťmi uvažovali nad textom a pýtal som sa ich, čo sme počuli, jeden chlapec s obrovskou vnútornou aj vonkajšou radosťou, ktorú bolo vidieť na jeho očiach hovoril, že sa narodil malý Ježiš. Bolo naozaj krásne pozorovať jeho spontánnu radosť z príchodu Ježiša.

Lenka: Viackrát sa mi už stalo, že to, čo deti povedali v rámci meditácie alebo modlitby sa ma veľmi dotklo a obohatilo môj duchovný život. Teraz viac pracujem s deťmi na 2. úrovni a tam často deti počas meditácie prinášajú toľko zaujímavých myšlienok, kladú otázky, ktoré idú na hĺbku. Pri meditácii podobenstva o kvase, keď sme pozorovali cesto, v ktorom bol primiešaný kvas a premýšľali sme, ako sa to cesto zmenilo a či ten kvas vieme teraz odobrať, či ho vidíme, deväť ročná Miriam povedala: „Veď to je predsa ako víno a voda v kalichu – také je nebeské kráľovstvo, že všetko je spojené v Božej láske a aj my sme v nej.“ Tiež ma často prekvapí, aký hlad po Bohu a jeho tajomstvách majú deti, ktoré sa bežne v rodine s vierou nestretávajú a nie sú k nej vedené. Mám milosť, mať pár takýchto detí v átriu a radosť a spokojnosť, ktorú im vidno v očiach pri každej novej katechéze a spoznaní, akú veľkú lásku má Boh ku každému človeku a k celému svetu, to ako týždeň čo týždeň pracujú s materiálom, píšu a kreslia, ma napĺňa obrovskou vďačnosťou, že im a Bohu môžem poslúžiť ako „dohadzovačka“.

Veľmi ma oslovuje aj ako deti už od najmenších na 1.úrovni až po najstaršie na 2. úrovni radi pracujú a premýšľajú o krste v krstnom kútiku. Nikdy nezabudnem ako ma 4,5 ročná Dorotka zavolala, aby som jej zapálila veľkonočnú sviecu v krstnom kútiku a zostala tam chvíľu s ňou. Sedeli sme v tichu, ona si odpálila svoju sviecu a začala spontánne nahlas hovoriť chválu a vďaku Ježišovi za to, že aj ona nosí jeho svetlo, za to, že ju má rád, za to, že je taký veľký a dobrý. Bola to taká silná chvíľa modlitby, že mi od vďačnosti a bázne skoro vyhŕkli slzy.

„Katechézy neustále pretvárajú moje srdce a to čo bolo zasiate aj na certifikovaných kurzoch, tak postupne rastie”

Pôsobenie v átriu sa dotýka aj našich sŕdc a pretvára ich. Ovplyvňuje náš duchovný život, naše nazeranie na Boha, ale aj nazeranie na dieťa. KDP nám umožňujú viac si uvedomovať to, že Boh je predovšetkým láska. Pomáhajú nám byť vďační, pozorovať ľudí a svet okolo seba, zažívať údiv nad mocou a starostlivosťou Boha.

Robo: Presah KDP do môjho života vnímam prostredníctvom mojich detí, ale aj práce, ktorá má pozýva zrazu spomaliť sa a uvažovať nad tým, čo naozaj robím alebo idem robiť. Katechézy zmenili aj môj pohľad na dieťa v tom, že ho vnímam ako Bohom milované a Boh ho chcel presne také, aký je a mne ho poslal do cesty, aby mi dal príležitosť a ukázal mi cestu k môjmu rastu. Tiež mi menia pohľad na malé drobnosti, ako je napríklad rozdiel, ak poviem pripravujeme sa na narodenie Ježiška ako keď poviem, že sa pripravujeme na veľký sviatok Ježišovho narodenia. Katechézy neustále pretvárajú moje srdce a to čo bolo zasiate aj na certifikovaných kurzoch, tak postupne rastie.

Mária: Pomalé a premyslené používanie materiálov v rámci praktického života, ale aj pri katechézach ma učí rovnako pristupovať aj k veciam každodenného života. Dôraz na maličkosti ma učí nezanedbávať ich aj v iných situáciách. Celkovo ma služba v átriu fascinuje kvôli hĺbke, ktorá sa nachádza v tak jednoduchých činnostiach. Kvôli tichu, ktoré dáva priestor pre pôsobenie Bohu. Učím sa veci zjednodušovať a robiť ich v pokoji a bez náhlenia.

„Prekvapilo ma aké nadčasové sú myšlienky Sofie Cavalletti a ako veľmi sú v súlade s novým Direktóriom pre katechézu

Našou veľmi obľúbenou publikáciou je Náboženský potenciál dieťaťa vo veku 3 – 6 rokov od Sofie Cavalletti. Okrem krásnych príbehov z átrií a úchvatných skúsenosti pôsobenia Božej milosti v detskej duši, v nej nachádzame užitočné rady pre našu službu deťom. Myšlienky v tejto knihe, ale aj v ďalších knihách o KDP sú nadčasové a sú v súlade s najnovším Direktóriom pre katechézu.

Naším snom je, aby naše átrium slúžilo deťom každý deň v týždni

Naše átrium túžime rozšíriť o 3. úroveň pre deti vo veku od 9 do 12 rokov. Tiež je naším snom, aby slúžilo deťom každý deň v týždni a aby bolo plné detí z farnosti.

Dielu KDP prajeme veľa múdrosti, vanutia Ducha Svätého, a tak ako kvas v múke prekvasí cesto, nech KDP prekvasí deti, katechétov a všetkých, ktorí sú na ňom aj nepriamo zúčastnení.

 

Miesto: Bratislava – Podunajské Biskupice
Rok vzniku: 2019
Vedúci a asistenti: Robo Láslo, Lenka Bene, Hanka Hamráková, Zuzka Špalková , Zdenka Darina Morávková, Anna Špilková, Mária Adamcová
Počet detí: 40
Počet skupiniek: 4
Vekové rozhranie detí: 3 – 11
Počet stretnutí za týždeň: 4
KDP medzi nami: Átrium Dominik v Spišskej Novej Vsi
Dve inšpirácie na vianočné slávenie v rodine – Vianoce v rodine
Prečítajte si