Ako prežiť advent v rodine

Už o pár dní je tu zas čas, kedy si doma na stôl položíme adventný veniec, deti začnú intenzívnejšie v modlitbe prosiť o vytúžené darčeky a my možno vstúpime do najhektickejšej časti nášho roka.

Advent je čas očakávania. Od čias, keď Adam a Eva museli opustiť raj, túžili ľudia po návrate do neho. Dlhé tisícročia očakávali príchod Záchrancu – Mesiáša, ktorý ustanoví Božie kráľovstvo a vykúpi svoj ľud.  My si tento čas čakania sprítomňujeme počas 4 týždňov. Každý jeden z nás je pozvaný očakávať. Znamená to vytvoriť si vnútorný priestor na premýšľanie o tom, koho očakávam ja osobne, čo čakám od Záchrancu v mojom živote. Znamená to aj byť viac so svojimi deťmi a hovoriť o tom, kto je najväčším darom Vianoc a prečo sa vlastne vzájomne obdarúvame na tento sviatok. Spoločný čas môžeme využiť aj na presmerovanie ich očakávaní množstva hračiek pod stromčekom na radosť z  prichádzajúceho Dieťaťa, ktoré je síce malé a chudobné, ale anjel o ňom hovorí, že je Synom Najvyššieho a proroci ho nazývajú Mocným Bohom a Kniežaťom pokoja prinášajúcim plesanie a radosť. Toto Dieťa chce priniesť svoju radosť aj nám, a dokonca nás volá, aby sme ju šírili ďalej.

Pozývame vás vytvoriť si doma priestor pre pre celú rodinu, kde budete môcť svoje myšlienky o tomto Dieťati reflektovať v nielen v modlitbe, ale aj v práci rúk – kresbe, písaní, tvorení.

Na pomoc sme Vám pripravili príručku Advent v rodine – 7 tipov ako sa pripraviť s deťmi na Vianoce, pomocou ktorej môžete s deťmi doma objavovať podstatu Vianoc počas adventu.

Ponúka Vám venovať sa viac témam, na ktoré sú deti zvlášť citlivé a cez ktoré ľahko prenikajú do tajomstva Vtelenia – do toho, že Boh sa stal človekom, aby nás vykúpil. Toto sa udialo na konkrétnom mieste v konkrétnom čase, ohlasovali to dávno predtým proroci a Ježiš sa stal ozajstným človekom, Mária ho nosila pod srdcom pri návšteve Alžbety a v jednu noc sa narodil v malom mestečku ako každé iné ľudské dieťa.

Preto aj v našej príručke nájdete rozprávanie o biblickej geografii – objavovanie krajiny Izrael, v ktorej žil Ježiš. Toto rozprávanie pomáha deťom ale aj nám dospelým uvedomiť si, že Izrael nie je nejaká mýtická krajina a Ježiš nie je rozprávková postava, ale skutočný človek, ktorého príbeh sa odohral práve v tejto časti našej zeme – v krajine vyvolenej Bohom.

Nájdete v nej aj slová prorokov, ktoré sú zvlášť vhodné pre deti, pretože im pomáhajú cez symboly svetla a tmy, kontrastov malého dieťaťa a veľkého a mocného Boha vstúpiť do údivu nad tým, kým len je Ten, ktorý prichádza.

A nájdete v nej aj konkrétne čítania z evanjelia podľa Lukáša, cez ktoré sa dozvedáme čo sa dialo, keď nastala plnosť času a Vtelenie sa stalo realitou. Detí sa dotkne premýšľanie o podstate týchto príbehov: Ako anjel nazýva to dieťa, ktoré sa narodí, čo odpovedá Mária, akú veľkú radosť prichádzajúce dieťa prináša všetkým, ktorí sa s ním stretnú.

Akým darom pre všetkých ľudí, pre celý svet je toto dieťa. Ono je darom aj pre nás. Čo prináša tento dar nám? Aký je to len milostivý čas, keď prichádza Spasiteľ sveta a my všetci sme zachránení!

Veríme, že vás naša práca inšpiruje a pomôže vám prežiť pekný rodinný čas očakávania Mesiáša. Prajeme Vám advent prežitý v pokojnej radosti a veľa nových objavov toho, kým je pre nás prichádzajúci Záchranca! 

Príručka na stiahnutie:

KDP medzi nami: Átrium vo farnosti Svätého Mikuláša na Sliači
KDP medzi nami: Átrium v Rodinnom centre Ovečka v Košiciach
Prečítajte si