KDP medzi nami: Átrium v Považskej Bystrici

Katechézy Dobrého pastiera medzi nami:

Átrium v Považskej Bystrici

Dnes Vám predstavíme átrium, ktoré sa nachádza v Cirkevnej materskej škole sv. Jána Pavla II. v Považskej Bystrici. Viac nám o átriu porozprávali Zuzka, Anička, páter Matej Trizuliak a vedúca átria Janka.

Cítili sme túžbu sprevádzať deti v átriu

Naše átrium vzniklo v spolupráci s Cirkevným centrom voľného času. Predovšetkým sme chceli ponúknuť Katechézy deťom predškolského veku, ktoré navštevujú materskú školu. Veľmi nám pomohla podpora našich pátrov pôsobiacich vo farnosti.  

Staršie deti túžia spoznávať pravú tvár Boha zjavenú vo Svätom písme

Okrem átria pre deti vo veku 3 – 6 rokov, máme aj átrium pre staršie deti 6 – 9 rokov. Práca so staršími deťmi súvisí s prijímaním väčšieho množstva informácií. Deti prenikajú viac do hĺbky jednotlivých katechéz, zamýšľajú sa nad udalosťami z Biblie a nad Ježišovými podobenstvami a prepájajú ich do ich každodenného života. Veľmi sa to dotýka aj nášho života. Pre mňa samú to je obohacujúce pozrieť sa na svoj každodenný život a premýšľať nad tým, čo by urobil Ježiš v danej situácii. Deti si veľmi radi vyhľadávajú citáty v Biblii, tvoria si vlastné Sväté Písmo a samostatne si z neho pripravujú modlitbu. Tvár Boha, ktorú spoznávajú čítaním Svätého písma je im veľmi blízka.
Ako najväčšiu výzvu vnímame upriamiť pozornosť detí na vlastné konanie a zamýšľať sa nad ním, tak aby bolo v zhode s Božou vôľou. Nemoralizovať, ale formovať v morálke, naviesť ich k túžbe po Eucharistii.

Príprava na prvé sväté prijímanie vovádza deti do zážitku z Božej blízkosti

V rámci prípravy detí na prvé sväté prijímanie sme sa inšpiroval Katechézami Dobrého pastiera. Prínos tejto metódy vidíme v tom, že samotná príprava sa stala niečím hlbším a vovádza detí do zážitku z Božej blízkosti. Nie je to všetko dokonalé (zostalo nám iba niekoľko „verných a vytrvalých“ detí aj po prvom svätom prijímaní), ale vnímame, že je to obohacujúce aj pre ich rodičov, ktorých sa snažíme zapojiť do prípravy.

„Ježišu, milujem ťa z celého srdca..“

Spomínam si na dievčatko, ktoré si písalo neidentifikovateľné znaky a niečo si hlasnejšie hovorilo. Po priblížení sa, s úmyslom stíšiť ju, som počula, ako si šepká vyznanie Ježišovi: „Ježišu, milujem ťa z celého srdca..“ Bola som rada, že som jej tú chvíľu nepokazila svojím zásahom do jej práce.

Božie slovo sa intenzívne dotýka aj našich sŕdc

Katechézy Dobrého pastiera majú presah aj do nášho každodenného života. Počas každej svätej omše čerpáme z hĺbky, do ktorej sa neustále v katechézach dostávame. Taktiež Božie slovo, ktoré trpezlivo čítame deťom, sa i po skončení práce v átriu intenzívne dotýka i nás a vstupuje do našich myšlienok.

,,Celý náš život je uskutočňovaním Jeho kráľovstva v nás.“

Všetky katechézy sú pre nás veľmi živé a to, čo hovoríme v átriu, nás sprevádza ešte dlhý čas. Veľmi to reflektujeme v eucharistickom spojení s Kristom. Katechéza o Dobrom pastierovi, Posledná večera alebo i taká „obyčajná“ príprava kalicha.
V sprevádzaní detí máme najviac na mysli podobenstvo o horčičnom zrnku, kde spolupracujeme na zasievaní Božieho slova do detských duší, ktorého vzrast dáva Boh.
Citát o horčičnom zrnku z knihy Náboženský potenciál dieťaťa patrí medzi náš najobľúbenejší:
,,Zázrak malého horčičného zrnka hovorí o raste, ktorý pretrváva, celý náš život je uskutočňovaním jeho kráľovstva v nás. Aj samotnou smrťou zakúšame prechod od menej k viac…“
Pre mňa je to tajomstvo, ktoré objavujem stále nanovo v rôznych životných situáciách.
Túto knihu od jednej zo zakladateliek Katechéz Dobrého pastiera, Sofie Cavalletti, máme veľmi radi, pretože dáva dobrý vhľad do detského vnímania a nám slúži ako veľmi užitočný materiál na formáciu.

Je dobré byť blízko Dobrého Pastiera

Spomínam si na certifikované kurzy a ten hrejivý pocit, keď sme sa usadili na stoličkách pri začiatku prezentácie ktorejkoľvek  katechézy a sestra Darjana Toman, OSU, vedúca lektorka, sa zadívala do našich tvárí a pokojne s úsmevom povedala úvodné slovo: „Dobré je, že ste tu.“
Tieto slová vo mne rezonovali a v tom momente spustili príval očakávania Božieho dotyku v mojej duši. Je dobré byť blízko Dobrého Pastiera, je dobré spolu s inými počúvať, čo nám Boh hovorí a čo pre nás robí…je dobré že sme Tu, aj v tejto rodine KDP, v blízkosti Pána, ktorý je Všetko vo všetkom…

Chceli by sme rozvinúť spoluprácu s rodičmi

Túžime ponúknuť deťom našej cirkevnej materskej školy možnosť budovať svoj vzťah s Pánom Ježišom, Dobrým Pastierom už od najmladšej vekovej skupiny po dobu celých troch rokov (i viac) v škôlke. V súčasnosti máme personálnu kapacitu predovšetkým pre všetkých predškolákov, ktorí chodia do átria väčšinou iba jeden rok.
Vnímame tiež potrebu rozvinúť spoluprácu s rodičmi katechizovaných detí a vtiahnuť ich do podstaty Katechéz a tajomstva, ktoré objavujú ich deti v átriu.

Nik nie je vylúčený z veľkej Božej lásky

Dielu KDP by sme radi popriali, aby sme sa všetci otvorili sile Božieho Slova, ktoré je živé, premieňajúce a vždy nové. Nech je toto dielo citlivé na vanutie Ducha, ktorý je vnútorným učiteľom nás i detí, ktoré sú v rôznom veku, prostredí a podmienok škôl či farností. Nik nie je vylúčený z veľkej Božej lásky, ktorá sa nám denne zjavuje.

Miesto:  Považská Bystrica
Rok vzniku: 2018
Vedúci a asistenti: Terézia Adamovičová, Zuzana Šadláková, Jana Tomášková, Jana Feketová, Anna Hlobíková, Marianna Palíková, Zlatka Žabková, Kristína Domanická, Anna Gasperová, Zuzana Hromadová, Daniela Dolníková
Počet detí: 57 – prvá úroveň

5 – druhá úroveň

Počet skupiniek: 6 (I. úroveň)

1 (II.úroveň) 

Vekové rozhranie detí: 4-7
Počet stretnutí za týždeň:  7 skupín/ 1x týždenne
KDP medzi nami: Átrium v Spojenej škole sv. Uršule v Bratislave
KDP medzi nami: Átrium v Gréckokatolíckej farnosti v Bardejove
Prečítajte si